ÚVOD

Vítejte na KLINICE AMBULANTNÍ PSYCHIATRIE A PSYCHOTERAPIE (KAPPA)

...kde základem je filosofie respektu k pacientovi

Jsme klinika specializovaná na komplexní léčbu širokého spektra psychických, úzkostně depresivních poruch a s nimi souvisejících obtíží, které mají tyto příznaky:
  • nespavost
  • zhoršená výkonnost ve všech oblastech životního fungování
  • zvládání stresových situací
  • vztahové obtíže
  • psychické obtíže spojené s laktací a graviditou
  • psychosomatické obtížeRecenze MUDr. Radkina Honzáka

Za mého dětství tu byla duše, pak přišla vyšší nervová činnost, po ní psychika a dnes tady máme mysl. Přesto si myslím, že to je duše, která bolí, když jí někdo, ať je to osud, okolnosti, krize, lidé, nebo její majitel či majitelka sami, ublíží. Bolest duše je horší než bolest ledvinových kamenů, duše bolí víc než popáleniny, než neuralgie. Jak napsal William Styron, autor Sophiiny volby: Když si člověk zlomí nohu, má na to hlavu, aby si to nějak srovnal, ale když se mu to poláme v hlavě, kde to má pak narovnat?

A já vám řeknu kde: tady!

Dr. Strunzová a Dr. Procházková jsou obě milé a současně zdatné expertky na lidský přístup k lidskému trápení, které znám již dlouho. S oběma jsem měl to potěšení spolupracovat a obě mohu bez zaváhání doporučit jako špičky obou náročných oborů: psychologie i psychiatrie. Obě už toho viděly, slyšely a prožily hodně, aby měly zralý názor a na druhé straně jsou dostatečně mladé, aby byly pružné a moderní (při současné znalosti tradice, což je nesmírná výhoda). Znají terén a mají zázemí nemocnice a co mají navíc oproti jiným psycholidem: mají velmi dobré znalosti všeobecné medicíny (dokonce i psycholožka, což je k neuvěření, ale strávila velkou část života mezi „normálními“ lékaři). A také mají hodně kamarádů s nimiž se nestydí a dokážou poradit, když je třeba.

Svěřte se jim s důvěrou, ručím za kvalitní péči, které se vám na jejich pracovišti dostane.

Radkin-Honzák-foto

NOVINKY, ZAJÍMAVOSTI A ODBORNÁ TÉMATA

Více světla! Tak to volal už Goethe a dnes volají porodníci. MUDr. Honzák

Riziko poporodní deprese stoupá v době, kdy je málo slunečního světla. To prokazuje epidemiologická studie badatelek University of California San Francisco,…

Zobrazovací metody potvrzují, že ctnost je sama sobě odměnou. MUDr. Honzák

Pachatelé dobrých skutků nabuzují své centrum odměny v gyrus cinguli (to je místo, kde se, velmi volně řečeno, potkávají emoce s rozumem…

Přináší místo nahoře pocity pod psa? MUDr. Honzák

Psychiatři ze Salt Lake City dali dohromady dvanáct studií zabývajících se vztahem nadmořské výšky, v níž lidé trvale žijí, a výskytem…

Posílení motivace. MUDr. Honzák

Když není lízátko, i krokoměr zapracuje Můžeme mít sebelepší úmysly, když chybí odměna, nemusí se vždy uskutečnit a naplnit. Podle…

Ledulák. MUDr. Honzák

Ledulák je pojem, který jsem právě vynalezl a razím ho pro překlad anglického iceman; když snowman je sněhulák, iceman si…

Po malém princi se zdařilo i na Sibiři ochočit lišku. MUDr. Honzák

Pokus směřující k vychování krotké stříbrné lišky zahájili ruští vědci na Sibiři již v roce 1959. Získaný vzorek rozdělili tehdy na ty,…

Emoce v našem životě. MUDr. Honzák

Mezi šesti základními emocemi je radost nejharmoničtější a nejvíc prospívá našemu organismu. Ty ostatní jsou také nezbytné, nemít strach, skončili…

Profesionální pomoc v oblasti duševního zdraví

OBJEDNEJTE SE NA TELEFONU: 730 513 343

Naši specialisté

MUDr. Věra Strunzová
Primářka kliniky, vedoucí psychiatr
MUDr. Věra Strunzová

Vede Kliniku ambulantní psychiatrie a psychoterapie. Zkušená lékařka s psychiatrickým a také psychoterapeutickým vzděláním. Působí jako primářka několika oddělení psychiatrické nemocnice. Současně pracuje jako ambulantní specialista v IKEMu a jako vědecký pracovník 1. lékařské fakulty UK. Od roku 2010 působí jako lektor předatestačního vzdělávání Katedry psychiatrie IPVZ. Podílí se na vzdělávání studentů 2. a 3. lékařské fakulty UK v rámci klinických stáží.

Zjistit více
PhDr. Jana Procházková
Vedoucí klinický psycholog + dětská psychologie
PhDr. Jana Procházková

Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku vývoje , problematiku vztahů a vazeb, pracuje řadu let i v oblasti násilí. Preferuje interdisciplinární spolupráci. Provázení klientů při hledání řešení jednotlivých situací vždy zaměřuje ke zvýšení kvality prožívání, tedy k pozitivnímu přístupu k životním událostem.

Zjistit více
MUDr. Jan Michálek
Psychiatr
MUDr. Jan Michálek

Absolvent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nyní pracuje jako zastupující vedoucí lékař akutního příjmového oddělení v Psychiatrické nemocnici Bohnice, má zkušenosti z širokého spektra oddělení.

Zjistit více
MUDr.  Adam Žaludek, MBA, LL.M.
Psychiatr
MUDr. Adam Žaludek, MBA, LL.M.

Pracoval v několika psychiatrických zařízeních v České republice, včetně krizového centra a psychoterapeutických oddělení. Je frekventantem institutu Dialog pro výcvik v gestalt psychoterapii. Dále se věnuje postgraduálnímu studiu v oblasti řízení kvality a rizik ve zdravotnictví, se zaměřením na psychiatrickou péči. V současné době vyučuje veřejné zdravotnictví na 3. lékařské fakultě. Soustavně se věnuje rozšiřování svých znalostí v oblasti managementu a legislativy v oblasti zdravotnictví pro zajištění kontinuálního zvyšování jakosti služeb.

Zjistit více
PhDr. Zdeňka Chovancová
Klinický psycholog
PhDr. Zdeňka Chovancová

Má výcvik v psychoanalytické psychoterapii, v P. C. A, v katathymně imaginativní psychoterapii a v psychoonkologii.

Zjistit více
MUDr. Jiří Dvořák
Psychiatr
MUDr. Jiří Dvořák

Absolvent Univerzity Karlovy, lékařské fakulty v Hradci Králové. V současné době působící jako lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Člen několika psychiatrických společností zaměřených na tématiku psychofarmakologie a mezinárodní spolupráce mladých lékařů se snahou o destigmatizaci a zpřístupnění psychiatrické péče široké veřejnosti. Frekventant psychoterapeutického výcviku SLEA (společnost pro logoterapii a existenciální analýzu). Schopen poskytovat odbornou péči v českém i anglickém jazyce.

Zjistit více
PharmDr. Mgr. Samuel Jindra
Psycholog
PharmDr. Mgr. Samuel Jindra

Prožívání, potřeby i výhledy každého člověka usiluje vidět v bio-psycho-socio-spirituální perspektivě. Za nezcizitelnou charakteristiku každého jednotlivce považuje jeho důstojnost. Dát smysl životu chápe jako náročný úkol všech lidí. Pěstovat naději je pro něj posláním jak v osobním, tak v profesním životě.

Zjistit více
MUDr. Jitka Tuková
Psychiatr a psychoterapeut
MUDr. Jitka Tuková

Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Poradenství a psychoterapie zaměřené na klienta (PCA) v Českém institutu PCA, akreditovaného pro oblast zdravotnictví. Absolvovala výcvik v telefonické krizové intervenci Linky Bezpečí. Pomoci klientům v akutních krizových situacích se věnuje v rámci práce v Centru krizové intervence PNB, kde pracuje jako psychiatr i psychoterapeut v náročném provozu emergentní psychoterapeutické péče.

Zjistit více

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ