Digitální závislosti

Předejděte tlaku digitálního světa

MUDr. Jan Michálek

  • Trávíte na internetu / sociálních sítích / hraním her více času, než jste plánovali?
  • Narušují vám internetové aktivity běžný život?
  • Máte kvůli nim potíže ve škole nebo v práci?
  • Máte kvůli digitálním aktivitám konflikty se svými blízkými?

Přijďte se poradit

Skupina pro klienty, kteří přemýšlejí nad svým vztahem k virtuálnímu prostorunebo kteří nadměrně užívají internet / sociální sítě / počítačové hry. 

Skupinu bude probíhat formou edukačního workshopu s možností sdílet své zkušenostmi s ostatními účastníky, kteří aktuálně řeší podobná témata. Na každém setkání se budou probírat konkrétní témata týkající se vztahu k digitálnímu světu a jednotlivým  aplikacím, otázky životního stylu, práce se stresem apod. Skupinu povede MUDr. Jan Michálek.

Skupina se bude konat 1x týdně, vždy ve středu v čase od 16:00 hod. Začínáme od května 2021.

Program není hrazen zdravotními pojišťovnami. Cena je 1.000 Kč / sezení.
Celkem je program koncipován na 6 sezení.

Přečtěte si článek MUDr. Michálka o digitálních závilostech:

MUDr. Jan Michálek

Absolvent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2020 získal specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie. 

V letech 2014 – 2021 pracoval v Psychiatrické nemocnici Bohnice, z toho v letech 2018-2019 jako zástupce vedoucího lékaře všeobecného příjmového oddělení, následně v letech 2019-2021 jako vedoucí lékař mužského oddělení pro léčbu závislostí. 

Absolvoval individuální sebezkušenost v psychoanalytické psychoterapii v délce pěti let. Nyní je frekventantem komplexního psychoterapeutického psychodynamického výcviku na PVŠPS (Pražská vysoká škola psychosociálních studií) v Praze. 

Oblastí zájmu je vliv digitálních technologií na duševní zdraví a také respektující rodičovský přístup, pravidelně se vzdělává v Montessori pedagogice.

Celý profil