Nepodceňujte roli stresu ve vašem duševním zdraví. 

Metody a programy pro řízení stresu.

Klinika terapie stresu

Stres je naším dlouhodobým nepřítelem, je častou příčinou mnoha zdravotních problémů těla i mysli. Přesto vše, je role stresu v našich životech často podceňována. Klinika terapie stresu je nestátní zdravotnické zařízení v oboru psychiatrie a klinické psychologie, které se věnuje metodám a programům v boji proti stresu a jeho dopadu na naše životy.

Klinika terapie stresu není smluvním partnerem zdravotních pojišťoven, neboť tyto programy nejsou v zdravotních pojištěních zahrnuty. 

Párová terapie

Párová terapie je psychoterapie orientovaná na partnerský pár a jeho problémy v soužití.  Zaměřuje se na pomoc partnerům při zvládání potíží a krizových situací. Cílem je dojít k vzájemnému souladu a naučit se podílet na oboustranném uspokojování partnerských potřeb. Účelem této terapie je dosáhnout nejlepší řešení pro „my“.

Základní předpoklady pro úspěšný výsledek párové terapie:

Oba partneři mají alespoň minimální motivaci k práci na jejich vztahu. Jsou oba ochotni scházet se s terapeutem a dohodnout se na společném cíli, kterým může být zlepšení soužití, vyřešení partnerského sporu nebo naopak důstojný rozchod.

Párovou terapii vedou  Mgr. Carmen Švýcarská a  Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.

Rodinná terapie

Rodinná terapie je psychoterapie, která se zaměřuje na rodinu včetně dětí. Obvykle se soustředí na vztah rodičů a děti. Cílem je dosáhnout harmonického vztahu v rodině a zdravého vývoje dětí. 

Rodinnou  terapii vedou  Mgr. Carmen Švýcarská a  Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.

Kurz nácviku všímavosti (MBSR)

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) je program snižování stresu skrze vědecky ověřené postupy pro posílení psychické i fyzické odolnosti a zdraví.  Mezi pozitivní účinky programu patří snížení úzkosti, zmírnění depresivních projevů, snížení stresu, zvýšení pozitivity a schopnosti ovládání emocí, zlepšení paměti, soustředění a pracovní efektivity, zvýšení pružnosti myšlení, zvýšení spokojenosti ve vztazích, pozitivní zdravotní účinky - zlepšení imunitního systému, osobní pohody a zlepší zvládání strachu. 

Více o programu naleznete zde

Kurz nácviku všímavosti vede certifikovaný MBSR školitel Mgr. Michal Dvořák.