Léčebná pedagogika

Výchovné poradenství a podpora rozvoje pro děti (2 - 9 let)

Mgr. Mária Heveriová

"Když se zabývám dítětem, uvědomuji si dvě věci: porozumění pro to, čím dnes je a úctu před tím, kým se může stát"
Janusz Korczak

Ambulance léčebné pedagogiky

Zajišťujeme program ambulantní léčebné pedagogiky, díky níž vám pomůžeme objevit silné stránky vašeho dítěte a podpořit jeho rozvoj. Vypracujeme individuální plán s citlivým přístupem.

Pracujeme podle principů a zásad léčebné pedagogiky, Montessori terapie a FIE (Feursteinovo instrumentální obohacování). 

Pro koho je program vhodný

Program je vhodný pro všechny děti, jejichž rodiče chtějí podpořit jejich vývoj. 
Má svá psychoterapeutická opodstatnění zejména u dětí:

  • s problémy v oblasti komunikace
  • s emočními problémy 
  • s problémy v chování
  • s poruchou koncentrace a pozornosti
  • v předškolním věku s odkladem
  • s nerovnoměrným, opožděným vývojem
  • předčasně narozených
  • s dlouhodobým onemocněním

Pomůžeme vám najít cestu, jak dítěti lépe porozumět a podpořit ho v samostatném životě, aby bylo sebevědomé a šťastné. 

Jak program probíhá

V průběhu terapeuticko-pedagogického setkání nabízíme dítěti aktivity na  podporu a rozvoj jednotlivých percepčně-motorických a kognitivních funkcí (hrubá motorika, jemná motorika, pozornost, zrakové a sluchové vnímání, řeč, grafomotorika). Společně pracujeme na rozvoji osobnosti dítěte a jeho kompetencí.  Cílem terapeuticko-pedagogické intervence je porozumět a pomoci dítěti a rodině při identifikaci a řešení ,,problému” v průběhu jeho (celo) životní cesty. Setkání jsou určené pro děti od 2 let.
První setkání je zaměřeno na identifikaci ,,problému”, následně je sestaven terapeutický  plán pro dítě. Po každém sezení je rozhovor s rodičem o průběhu sezení a o možnostech jak jednotlivé zkušenosti přenášet do domácího prostředí. Počet sezení závisí od potřeb ditěte a rodičů.

Před narozením dítěte je to jako když si plánujete výlet do vysněné krajiny, třeba do Říma. Představujete si, jak bude vypadat, jaké krásy a poklady v něm objevíte. A pak přistanete v Barceloně a jste překvapeni a zaskočeni. Ale i Barcelona má své krásy, zákoutí a tajemství. Jen je musíte objevit a najít. 

Mgr. Mária Heveriová

Mgr. Mária Heveriová vystudovala Léčební pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě a následné specializační studium na Zdravotnícké univerzitě v oboru Léčebná pedagogika. Za svou dlouholetou praxi pracovala na základní škole pro děti s poruchami řeči, v Dětském centru Dětské fakultní nemocnice v Košicích v předškolní třídě zaměřené na integraci dětí s poruchami vývoje. Od 2009 pracuje ve své soukromé ambulance v Košicích, kde se věnuje diagnostice a programům, které jsou zaměřené na prevenci, stimulaci, individuální edukaci a reedukaci dětí. Velkou část své práce věnovala dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Ve své práci využívá převážně metody Montessori pedagogiky a Feuersteinovo instrumentální obohacování.

Celý profil