Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi.

Náš tým je tu pro vás. 

Psychiatr a psychoterapeut

MUDr. Mgr. Ludmila Bartůšková Ph.D.
Zkušená lékařka s psychiatrickým i psychoterapeutickým vzděláním,  v supervizním výcviku ČIS. Více než 20 let se věnuje psychosomatice, v tomto oboru získala  zvláštní odbornou způsobilost. 

Působí jako odborná asistentka na 1. LF a KTF UK. V rámci postgraduálního studia se věnuje oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví, je  lektorkou  řady kurzů, zejména v oblasti komunikace, partnerských vztahů  a seberozvoje. 

Vzdělání a osobní rozvoj

 • 2002: Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc, obor teologie,

 • 1997: Katolická teologická fakulta UK, Praha, obor náboženské nauky

 • 1995: Lékařská fakulta UK Plzeň, obor všeobecné lékařství

 • dosud: 1. LF UK, obor Psychologie, práce na téma: Vliv víry na interpretaci psychických obtíží subjektem
 • od 2007: soudní znalec MCS Praha
 • 2007: Licence pro výkon lékařské praxe a poskytování poradenských služeb v oboru dětská a dorostová psychiatrie
 • 2005: Atestace v oboru dětská psychiatrie
 • 1998: Atestace v oboru psychiatrie I. stupně
 • 2008: Certifikát akreditace rodinného a systemického terapeuta
 • 2005: Osvědčení o psychosomatickém vzdělání
 • Supervidovaná praxe v rodinné terapii, ambulance PhDr. Trapkové, 222 hodin
 • 2003: Psychoterapeutická fakulta Praha
 • 2003: Funkční specializace v systemické psychoterapii
 • Supervize (Chvála, Trapková, Rieger) v počtu 130 hodin
 • 2000: Výcvik v rodinné a systemické terapii psychosomatických poruch, 500 hodin
 • 2003: Certifikát Autoři distančních textů  Aplikace Tutor 2.5 
 • 2001: Osvědčení o učitelské způsobilosti 1., 2., 3. stupně a pro mateřské školy

Další výcviky a kurzy

 • 2000: kurz Gestalt terapie

 • 2000: kurz kognitivně-behaviorální terapie

 • 1999: kurz nonverbálních technik

 • 1999: kurz arteterapie

 • 1997: výcvik pro práci na lince důvěry

Psychiatrická a psychoterapeutická praxe

 • od 2009: Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha
 • od 1999: Arcibiskupství pražské, Praha
 • 2005 - 2008: Psychosomatická klinika, Praha
 • 2002 - 2005: SANIMA, nestátní zdravotnické zařízení, Praha
 • 2003: ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o., Praha
 • 1995 - 1997: PL Dobřany

Publikační činnost

 • Psychologický seminář pro firmu Guseppe (ve spolupráci s doc. Mgr. Tavelem, PhD.), 1999
 • Cyklus přednášek o komunikaci pro Centrum mládeže, Praha, 1999
 • Cyklus zážitkových seminářů pro manželské páry, Červený Kostelec, 2000
 • Přednáška o partnerských vztazích, setkání mládeže, Zlín, 2000
 • Cyklus seminářů pro kněze pražské arcidiecéze, Praha, 2000-2001
 • Cyklus seminářů  o komunikaci pro zaměstnance Arcibiskupství pražského, Praha, 2001
 • Cyklus seminářů pro řeholní komunity: Šternberk, Uherský Brod, Vranov u Brna, Znojmo,  Bratislava, Praha, 2001-2002
 • Cyklus školení pro zaměstnance Charity Uherský Brod, 2001
 • Víkendový seminář pro studenty teologie Olomouc, 2001
 • Cyklus seminářů pro osamělé matky ve spolupráci s Centrem pro rodinu, Praha  a Olomouc, 2001-2004     
 • Semináře pro studenty teologického konviktu, Litoměřice, 2001-2002
 • Přednášky pro laickou veřejnost, Pastorační středisko Praha, 2002
 • Přednášky,  konzultační činnost a víkendové semináře  pro YMCA Manželská setkání   (Praha, Seč u Chrudimi, Čáslav, Jiřetín pod Jedlovou, Třešť), 2001 - dosud
 • Spolupráce s Národním dobrovolnickým centrem Hestia – přednášky a supervize, 2002
 • Přednášky na psychologická témata pro mládež a dospělé – Luhačovice, 2003
 • Seminář Víkend pro otce, Hanušovice, 2003
 • Víkendový seminář pro partnerské páry, Velehrad, 2003
 • Přednášky pro Dům rodin Smečno, 2003         
 • Přednáška pro učitele Zdravý životní styl, Sv. Jan p.Skalou, 2003
 • Školení pro zaměstnance Krajského úřadu Středočeského kraje, Praha, 2003
 • Přednáška pro katedru psychologie, FF Trnavské univerzity, 2003
 • Celostátní setkání katechetů, Hradec Králové, 2005
 • Přednášky na téma Syndrom vyhoření, FOD Klokánek, Hostivice, 2005
 • Přednášky a kursy ve spolupráci s KTF UK, Katechetickým střediskem a Centrem pro rodinu AP, dosud
 • Přednáška na Sympoziu rodinných terapeutů, Hejnice, 2008
 • Vzdělávací centrum Středočeského kraje, seminář pro pedagogy, 2009
 • Setkání křesťanských zdravotníků, Praha, 2009

Publikace

 • Bartůšková, L.: Spirituální dimenze nemoci. Psychosom, 2013, 11, s. 25 – 32.
 • Bartůšková, L. Sebevýchova vychovatele v procesu výchovy mládeže   k hodnotám. Paidagogos,  ročník 2013, číslo 2, stránky 4-13, dostupné na http://paidagogos.net/issues/2013/article.php?id=2 .
 • Bartůšková, L.,Glogar, P.  Spiritualita v psychoterapeutické praxi? Psychoterapie, 7. Ročník, 2013, číslo 3 – 4, s. 194 – 199.
 • Bartůšková, L.: Některé pohledy vývojové psychologie na práci s mladými biřmovanci. In Cesty katecheze, 2012, roč. IV, č. 2, s. 14 – 17.  ISSN: 1803-7224.
 • Bartůšková, L., Tavel, P. .: Vztah psychologie a teologie též z pohledu studentů teologických fakult. In AUC Thehologica 2011, roč. 1, č. 2, s. 95 – 104.  ISSN 1804-5588.
 • BARTUŠKOVÁ, L. : Souvislost vývoje víry a vývoje člověka. 1. vyd. In Víra. VII.Celostátní kongres katechetů 27. – 30. 10. 2009, Kroměříž. Praha: Katechetická sekce České biskupské konference, 2010. 95 s. ISBN 978-80-87082-14-0. s. 26-39.
 • BARTUŠKOVA, L.:  Chci odpustit, ale jak? 1. vyd. In Věřím ve vzkříšení těla a život věčný. VI. Celostátní kongres katechetů. 25. – 27. října 2007, Kroměříž.  Praha: Katechetická sekce České biskupské konference,  2007. 184 s.  ISBN 978-80-87082-05-8, s. 179 – 184.

Profesní organizace

 • Česká psychiatrická společnost ČLS JEP
 • Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP
 • Společnost rodinných a systemických terapeutů SOFT

Konzultační dny:

Pondělí 8:00 – 17:00 hod
Úterý 8:00 - 17:00 hod
Pátek 8:00 - 12:00 hod