Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi.

Náš tým je tu pro vás. 

Klinický psycholog

PhDr. Zdeňka Chovancová
Má výcvik v psychoanalytické psychoterapii, v P. C. A, v katathymně imaginativní psychoterapii a v psychoonkologii.
Své bohaté zkušenosti z práce se skupinami, komunitami i jednotlivci publikovala v řadě odborných časopisů. Nejvýznamnějším se stal článek publikovaný v Polsku věnovaný systému ambulantní léčby alkoholiků, který tam byl rovněž efektivně zaveden. Mezinárodního věhlasu dosáhla studií o strachu z fárání, který byl uveřejněn mimo jiné až v Guatemale.
Poslední léta pracuje v soukromé praxi s klienty s různými diagnózami, jako jsou úzkostné, fobické, somatizační a obsesivně kompulzivní poruchy, subdeprese doprovázející somatická onemocnění nebo životní těžkosti související s transsexuální přeměnou.

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V následujících letech jako jedna z prvních složila specializační zkoušky z klinické psychologie a psychoterapie. Zkouškám předcházela praxe v psychiatrické a protialkoholní ambulanci a sebezkušenostní výcvik vedený psychoanalyticky. Následoval výcvik v mezinárodní komunitě v rogersovské psychoterapii vedený americkými spolupracovníky samotného Rogerse a stále probíhající výcvik v Leunerově metodě kathatymního prožívání.

V roce 1995 byla Českou lékařskou společností vyslána do New Yorku a Filadelfie na pětitýdenní vzdělanostní výcvik v psychoonkologii. V té době pracovala také na onkologickém oddělení českobudějovické nemocnice a založila pracovní skupinu při radě ČMPS, ve které byla po dobu deseti let opakovaně volenou členkou.

Své bohaté zkušenosti z práce se skupinami, komunitami i jednotlivci publikovala v řadě odborných časopisů. Nejvýznamnějším se stal článek publikovaný v Polsku věnovaný systému ambulantní léčby alkoholiků, který tam byl rovněž efektivně zaveden. Mezinárodního věhlasu dosáhla studií o strachu z fárání, který byl uveřejněn mimo jiné až v Guatemale.

Poslední léta pracuje v soukromé praxi s klienty s různými diagnózami, jako jsou úzkostné, fobické, somatizační a obsesivně kompulzivní poruchy, subdeprese doprovázející somatická onemocnění nebo životní těžkosti související s transsexuální přeměnou.

Profesní organizace

  • Člen ČLS JEP 

Konzultační dny:

Úterý 8:00 – 16:00 hod