Posílení motivace

Když není lízátko, i krokoměr zapracuje

Můžeme mít sebelepší úmysly, když chybí odměna, nemusí se vždy uskutečnit a naplnit. Podle známého úsloví, ani kuře zadarmo nechodí pro zdraví, se rozhodli britští lékaři vyzkoušet účinek toho, čemu se říká motivační pobídky neboli incentivy.

V programech PACE UP a PACE LIFT pochodovalo půl hodiny a více téměř 1 500 dospělých a seniorů, obě skupiny 12 týdnů. Rozdíl byl v tom, že část si chodila jen tak a část byla obdařena krokoměry. Když obě skupiny sledovali po 3–4 letech, zjistili, že ti, kteří dostali na začátku studie krokoměr, významně častěji chodí denně nejméně 600 rychlých kroků, zatímco ti, kteří ho nedostali, sedí doma a koukají do bedny s pohyblivými obrázky.

Profesorka Harris z Univerzity St. George v Londýně, která studii vedla (nezaměňovat s pivařem Harrisem ze Tří mužů ve člunu), řekla: „Věděli jsme, že krokoměr by mohl zlepšit tělesnou aktivitu, ale předpokládali jsme, že se tak stane v krátkodobém horizontu. Že to bude mít dopad ještě po třech letech, to jsme nečekali.“

Co k tomu dodat? To, že univerzity založené neexistujícími lidmi (historicky je dokázáno, že svatý Jiří nikdy neexistoval a draci si ho vymysleli při sběru pohádek v 19. století) pracují na nejlepších projektech. Ten zde citovaný je součástí grantu, který nese název: ÚPLATEK – VÝHODNÁ INVESTICE.

Zdroj: Harris T. et al.: Physical activity levels in adults and older adults 3–4 years after pedometer-based walking interventions: Long-term follow-up of participants from two randomised controlled trials in UK primary care. PLOS Medicine, 2018; 15 (3): e1002526