Klinika terapie stresu

Programy pro duševní rozvoj a péči

O klinice

Byla založena jako odpověď na poptávku klientů, kteří se aktivně zajímají o posílení svého duševní zdraví a o jeho udržení v zátěžových situacích.

Pomůžeme Vám analyzovat Váš životní styl a najít potenciál pro získání dovedností, které Vám pomohou udržet duševní zdraví a pohodu i v náročných situacích.

Prevence je vždy lepší než řešení již rozvinutého problému.
Je výhodnější problémům předcházet, než je následně složitě řešit.
Individuální program pro udržení a posílení duševního zdraví.

Vypracujeme s Vámi individuální plán. Nabízíme jak možnost jednotlivé konzultace, tak dlouhodobou a systematickou spolupráci.

Podle individuálních potřeb následně nabízíme multidisciplinární / mezioborovou / komplexní spolupráci v oblasti psychiatrie, psychoterapie, psychologie, párové a rodinné terapie, výchovného poradenství a arteterapie.

Kliniku zaštiťují: 

MUDr. Věra Strunzová

MUDr. Jan Michálek

Objednání probíhá přes recepcy Kliniky ambulantní psychiatrie a psychoterapie

Přehled programů a služeb

Výchovné poradenství a podpora rozvoje pro děti

Zajišťujeme program ambulantní léčebné pedagogiky (neboli také výchovného poradenství a podpory rozvoje pro děti), díky níž vám pomůžeme objevit silné stránky vašeho dítěte a podpořit jeho rozvoj. Vypracujeme individuální plán s citlivým přístupem.
Pracujeme podle principů a zásad léčebné pedagogiky, Montessori terapie a FIE (Feursteinovo instrumentální obohacování). 

Další informace naleznete zde.

Garantem léčebné pedagogiky je Mgr. Mária Heveriová. 

Digitální závislosti

Program věnovaný všem, kteří chtějí získat zpět kontrolu nad svým virtuálním životem. 

Program vede MUDr. Jan Michálek, více informací naleznete zde.

Podpůrná psychoterapeutická skupina pro dospělé

Vychází z přirozené potřeby člověka vztahovat se k sobě a k druhým lidem, být součástí lidského společenství. Esencí skupinové terapie je spolubytí a společné sdílení. Léčebným prvkem skupinové terapie je pohled na určitou životní potíž z více stran od více lidí. Děje se to tím, že sdílené téma v člověku rezonuje a on má potřebu se k němu vyjádřit. Cílem skupinové terapie je především porozumění sobě samému, přijetí se a vyrovnání se se sebou.

Program vede Mgr. Carmen Švýcarská a Jiří Kokrda, více informací naleznete zde.

Párová terapie

Párová terapie je psychoterapie orientovaná na partnerský pár a jeho problémy v soužití.  Zaměřuje se na pomoc partnerům při zvládání potíží a krizových situací. Cílem je dojít k vzájemnému souladu a naučit se podílet na oboustranném uspokojování partnerských potřeb. Účelem této terapie je dosáhnout nejlepší řešení pro „my“.

Základní předpoklady pro úspěšný výsledek párové terapie:

Oba partneři mají alespoň minimální motivaci k práci na jejich vztahu. Jsou oba ochotni scházet se s terapeutem a dohodnout se na společném cíli, kterým může být zlepšení soužití, vyřešení partnerského sporu nebo naopak důstojný rozchod.

Párovou terapii vedou  Mgr. Carmen Švýcarská a  Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.

Rodinná terapie

Rodinná terapie je psychoterapie, která se zaměřuje na rodinu včetně dětí. Obvykle se soustředí na vztah rodičů a děti. Cílem je dosáhnout harmonického vztahu v rodině a zdravého vývoje dětí. 

Rodinnou  terapii vedou  Mgr. Carmen Švýcarská a  Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.

Psychiatrie

Psychiatrie se zabývá diagnostikou a léčbou duševních onemocnění. 
Nejčastěji psychiatrickou pomoc vyhledávají pacienti s poruchami nálad (deprese, mánie), s úzkostnými problémy či nezvyklým vnímáním reality, poruchami paměti, spánku, pozornosti či příjmu potravy. 

Lékařský tým psychiatrů vede primářka kliniky, MUDr. Věra Strunzová, 

Psychoterapie

Psychologie se věnuje zejména konzultacím a poradenství. Psychoterapie je léčba vedená odborníkem, využívající různé metodiky od rozhovoru, imaginace až po hypnózu. 

Tým psychoterapeutů vede klinická psycholožka, Mgr. Alice Derflová. 

Dětská psychiatrie

Dětská psychiatrie se zabývá diagnostikou a léčbou duševních onemocnění u dětí a dospívajících. Na naší klinice se zaměřujeme zejména na léčbu dětí a dospívajících s úzkostmi, depresemi a psychosomatickými symptomy.

Dětské a dorostové psychiatrii se věnuje MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková, Ph.D.