Klinika terapie stresu

Péče o duševní zdraví a jeho rozvoj

O klinice

Byla založena jako odpověď na poptávku klientů, kteří se aktivně
zajímají o udržení a posílení svého duševního zdraví.

Pomůžeme analyzovat Váš životní styl a najít potenciál pro získání
dovedností, které Vám pomohou udržet duševní zdraví i v náročných
situacích.
Součástí moderního způsobu života by měla být i prevence, tedy
předcházení vzniku zdravotních obtíží - včetně těch psychických.

Vypracujeme s Vámi individuální plán. Nabízíme jak možnost jednorázové
konzultace, tak dlouhodobou a systematickou spolupráci.

Podle Vašich konkrétních potřeb následně nabízíme  komplexní
mezioborovou spolupráci v oblasti psychiatrie, psychoterapie,
psychologie, párové a rodinné terapie, výchovného poradenství a
arteterapie."

Kliniku zaštiťují: 

MUDr. Věra Strunzová
primářka Kliniky ambulantní psychiatrie a psychoterapie

MUDr. Jan Michálek
vedoucí lékař Kliniky terapie stresu

Objednání probíhá přes recepci Kliniky ambulantní psychiatrie a psychoterapie

Přehled programů a služeb

Arteterapeutická skupina
Od února 2023 spustíme opět arteterapeutickou skupinu pod vedením MUDr. Věry Strunzové a MgA. Matouše Marka. Arteterapie je psychoterapeutická práce s využitím výtvarné tvorby klienta jako prostředku k sebepoznání a cesty psychického posunu a rozvoje.

Další informace naleznete zde.
Stále je možnost se přihlásit!

Podpůrná psychoterapeutická skupina pro dospělé

Vychází z přirozené potřeby člověka vztahovat se k sobě a k druhým lidem, být součástí lidského společenství. Esencí skupinové terapie je spolubytí a společné sdílení. Léčebným prvkem skupinové terapie je pohled na určitou životní potíž z více stran od více lidí. Děje se to tím, že sdílené téma v člověku rezonuje a on má potřebu se k němu vyjádřit. Cílem skupinové terapie je především porozumění sobě samému, přijetí se a vyrovnání se se sebou.

Program vede Mgr. Carmen Švýcarská a Jiří Kokrda, více informací naleznete zde.

Párová terapie

Párová terapie je psychoterapie orientovaná na partnerský pár a jeho problémy v soužití.  Zaměřuje se na pomoc partnerům při zvládání potíží a krizových situací. Cílem je dojít k vzájemnému souladu a naučit se podílet na oboustranném uspokojování partnerských potřeb. Účelem této terapie je dosáhnout nejlepší řešení pro „my“.

Základní předpoklady pro úspěšný výsledek párové terapie:

Oba partneři mají alespoň minimální motivaci k práci na jejich vztahu. Jsou oba ochotni scházet se s terapeutem a dohodnout se na společném cíli, kterým může být zlepšení soužití, vyřešení partnerského sporu nebo naopak důstojný rozchod.

Párovou terapii vedou  Mgr. Carmen Švýcarská a  Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.

Rodinná terapie

Rodinná terapie je psychoterapie, která se zaměřuje na rodinu včetně dětí. Obvykle se soustředí na vztah rodičů a děti. Cílem je dosáhnout harmonického vztahu v rodině a zdravého vývoje dětí. 

Rodinnou  terapii vedou  Mgr. Carmen Švýcarská a  Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.