Podpůrná psychoterapeutická skupina

Mgr. Carmen Švýcarská a Jiří Kokrda

Co to je psychoterapeutická skupina:

Vychází z přirozené potřeby člověka vztahovat se k sobě a k druhým lidem, být součástí lidského společenství. Esencí skupinové terapie je spolubytí a společné sdílení. Léčebným prvkem skupinové terapie je pohled na určitou životní potíž z více stran, od více lidí. Děje se to tím, že sdílené téma v člověku rezonuje, a on má potřebu se k němu vyjádřit. Cílem skupinové terapie je především porozumění sobě samému, přijetí se a vyrovnání se se sebou.

Skupina je určena pro každého, kdo:

 • se nachází ve složité životní situaci
 • prožívá obtěžující úzkostné stavy
 • pociťuje osamocení a prázdnotu
 • má nízké sebevědomí
 • rozpadá se mu životní rytmus

Jaké faktory působí na člověka v psychoterapeutické skupině:

 • vliv samotného členství ve skupině
 • altruismus
 • interpersonální učení
 • možnost rozvoje socializačních dovedností

Základní pravidla skupinové psychoterapie:

 • mlčenlivost
 • upřímnost
 • právo říci „stop“
 • nenavazování intimních vztahů

Jak bude terapeutická skupina vypadat a kdy se bude scházet:

Bude mít  8 – 10 členů, kteří budou do skupiny přijímáni na základě individuálního pohovoru s psychoterapeutem, který skupinu povede. Setkávat se skupina bude 1x týdně v pátek od 13:00 do 14:30 hodin

Skupinu povede Mgr. Carmen Švýcarská a Jiří Kokrda

Mgr. Carmen Švýcarská
Vstudovala sociální práci a supervizi. Je psychoterapeutka s kompletním psychoterapeutickým vzděláním. Má dlouholeté zkušenosti v individuální i skupinové psychoterapii. Věnuje se také terapii párové a rodinné. Pracovala v neziskové organizaci s rodinami, které se ocitly v krizi a též se skupinami lidí závislých na návykových látkách v pražské protialkoholní léčebně U Apolináře. V současnosti  pracuje v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Je lektorkou psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Celý profil

Jiří Kokrda
Zkušený terapeut a arteterapeut s třicetiletou praxí v různých psychoterapeutických zařízeních. Absolvoval několik výcviků a kurzů, například výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii s arteterapeutickým zaměřením, 

Celý profil