Duševní zdraví je neméně důležité, než to fyzické. 

Zajišťujeme psychoterapii i psychiatrii. 

Psychiatrie

Psychiatrie se zabývá diagnostikou a léčbou duševních onemocnění. 
Nejčastěji psychiatrickou pomoc vyhledávají pacienti s poruchami nálad (deprese, mánie), s úzkostnými problémy či nezvyklým vnímáním reality, poruchami paměti, spánku, pozornosti či příjmu potravy. 

Lékařský tým psychiatrů vede primářka kliniky, MUDr. Věra Strunzová, 

Psychoterapie

Psychologie se věnuje zejména konzultacím a poradenství. Psychoterapie je léčba vedená odborníkem, využívající různé metodiky od rozhovoru, imaginace až po hypnózu. 

Tým psychoterapeutů vede klinická psycholožka, Mgr. Alice Derflová. 

Dětská psychiatrie

Dětská psychiatrie se zabývá diagnostikou a léčbou duševních onemocnění u dětí a dospívajících. Na naší klinice se zaměřujeme zejména na léčbu dětí a dospívajících s úzkostmi, depresemi a psychosomatickými symptomy.

Dětské a dorostové psychiatrii se věnuje MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková, Ph.D.

Párová terapie

Párová terapie je psychoterapie orientovaná na partnerský pár a jeho problémy v soužití.  Zaměřuje se na pomoc partnerům při zvládání potíží a krizových situací. Cílem je dojít k vzájemnému souladu a naučit se podílet na oboustranném uspokojování partnerských potřeb. Účelem této terapie je dosáhnout nejlepší řešení pro „my“.

Základní předpoklady pro úspěšný výsledek párové terapie:

Oba partneři mají alespoň minimální motivaci k práci na jejich vztahu. Jsou oba ochotni scházet se s terapeutem a dohodnout se na společném cíli, kterým může být zlepšení soužití, vyřešení partnerského sporu nebo naopak důstojný rozchod.

Párovou terapii vedou  Mgr. Carmen Švýcarská a  Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.

Rodinná terapie

Rodinná terapie je psychoterapie, která se zaměřuje na rodinu včetně dětí. Obvykle se soustředí na vztah rodičů a děti. Cílem je dosáhnout harmonického vztahu v rodině a zdravého vývoje dětí. 

Rodinnou  terapii vedou  Mgr. Carmen Švýcarská a  Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.

Podpůrná psychoterapeutická skupina pro dospělé

Podpůrná psychoterapeutická skupina pro dospělé

Vychází z přirozené potřeby člověka vztahovat se k sobě a k druhým lidem, být součástí lidského společenství. Esencí skupinové terapie je spolubytí a společné sdílení. Léčebným prvkem skupinové terapie je pohled na určitou životní potíž z více stran od více lidí. Děje se to tím, že sdílené téma v člověku rezonuje a on má potřebu se k němu vyjádřit. Cílem skupinové terapie je především porozumění sobě samému, přijetí se a vyrovnání se se sebou.

Program vede Mgr. Carmen Švýcarská a Jiří Kokrda, více informací naleznete zde.