Duševní zdraví je neméně důležité, než to fyzické. 

Zajišťujeme psychoterapii i psychiatrii. 

Psychiatrie

Psychiatrie se zabývá diagnostikou a léčbou duševních onemocnění. 
Nejčastěji psychiatrickou pomoc vyhledávají pacienti s poruchami nálad (deprese, mánie), s úzkostnými problémy či nezvyklým vnímáním reality, poruchami paměti, spánku, pozornosti či příjmu potravy. 

Lékařský tým psychiatrů vede primářka kliniky, MUDr. Věra Strunzová, 

Psychoterapie

Psychologie se věnuje zejména konzultacím a poradenství. Psychoterapie je léčba vedená odborníkem, využívající různé metodiky od rozhovoru, imaginace až po hypnózu. 

Tým psychoterapeutů vede klinická psycholožka, Mgr. Alice Derflová.