Duševní zdraví je neméně důležité, než to fyzické. 

Zajišťujeme psychoterapii i psychiatrii. 

Psychiatrie

Psychiatrie se zabývá diagnostikou a léčbou duševních onemocnění. 
Nejčastěji psychiatrickou pomoc vyhledávají pacienti s poruchami nálad (deprese, mánie), s úzkostnými problémy či nezvyklým vnímáním reality, poruchami paměti, spánku, pozornosti či příjmu potravy. 

Lékařský tým psychiatrů vede primářka kliniky, MUDr. Věra Strunzová, 

Psychoterapie

Psychologie se věnuje zejména konzultacím a poradenství. Psychoterapie je léčba vedená odborníkem, využívající různé metodiky od rozhovoru, imaginace až po hypnózu. 

Tým psychoterapeutů vede klinická psycholožka, Mgr. Alice Derflová. 

Dětská psychiatrie

Dětská psychiatrie se zabývá diagnostikou a léčbou duševních onemocnění u dětí a dospívajících. Na naší klinice se zaměřujeme zejména na léčbu dětí a dospívajících s úzkostmi, depresemi a psychosomatickými symptomy.

Dětské a dorostové psychiatrii se věnuje MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková, Ph.D.

Rodinná terapie

Nově rozšiřujeme nabídku rodinné terapie pod vedením rodinných terapeutů MUDr. Ludmily Bartůškové a Mgr. Petra Glogara. Bližší informace se zájemcem dohovoří recepce kliniky

Arteterapie

Od února 2023 spustíme opět arteterapeutickou skupinu pod vedením MUDr. Věry Strunzové a MgA. Matouše Marka. Arteterapie je psychoterapeutická práce s využitím výtvarné tvorby klienta jako prostředku k sebepoznání a cesty psychického posunu a rozvoje.

Další informace naleznete zde.
Stále je možnost se přihlásit!

Podpůrná psychoterapeutická skupina pro dospělé

Vychází z přirozené potřeby člověka vztahovat se k sobě a k druhým lidem, být součástí lidského společenství. Esencí skupinové terapie je spolubytí a společné sdílení. Léčebným prvkem skupinové terapie je pohled na určitou životní potíž z více stran od více lidí. Děje se to tím, že sdílené téma v člověku rezonuje a on má potřebu se k němu vyjádřit. Cílem skupinové terapie je především porozumění sobě samému, přijetí se a vyrovnání se se sebou.

Program vede Mgr. Carmen Švýcarská a Jiří Kokrda, více informací naleznete zde.

Párová terapie

Párová terapie je psychoterapie orientovaná na partnerský pár a jeho problémy v soužití.  Zaměřuje se na pomoc partnerům při zvládání potíží a krizových situací. Cílem je dojít k vzájemnému souladu a naučit se podílet na oboustranném uspokojování partnerských potřeb. Účelem této terapie je dosáhnout nejlepší řešení pro „my“.

Základní předpoklady pro úspěšný výsledek párové terapie:

Oba partneři mají alespoň minimální motivaci k práci na jejich vztahu. Jsou oba ochotni scházet se s terapeutem a dohodnout se na společném cíli, kterým může být zlepšení soužití, vyřešení partnerského sporu nebo naopak důstojný rozchod.

Párovou terapii vedou  Mgr. Carmen Švýcarská a  Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.

Rodinná terapie

Rodinná terapie je psychoterapie, která se zaměřuje na rodinu včetně dětí. Obvykle se soustředí na vztah rodičů a děti. Cílem je dosáhnout harmonického vztahu v rodině a zdravého vývoje dětí. 

Rodinnou  terapii vedou  Mgr. Carmen Švýcarská a  Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.

Poradna pro poruchy paměti

Nově nabízíme možnost vyšetření kognitivních funkcí v rámci naší neuropsychologické poradny.

Pozorujete u sebe nebo u svých blízkých problémy s pamětí, soustředěním nebo jiné kognitivní obtíže? Prodělali jste cévní mozkovou příhodu, úraz hlavy, infekční nebo nádorové onemocnění mozku? Máte pocit zhoršujícího se kognitivního výkonu nebo je váš výkon horší, než u vrstevníků?

Neuropsychologické vyšetření nebo vyšetření kognitivních funkcí je většinou indikováno praktickými lékaři, neurologem nebo psychiatrem. Pacienti však také přicházejí sami, pokud na sobě pozorují zhoršení paměti, pozornosti nebo jiné kognitivní obtíže.

Více informací naleznete zde.