Arteterapeutická skupina

MUDr. Věra Strunzová a MgA. Matouš Marek

Workshop pro zájemce o arte skupinu.

Termín:  sobota 27. ledna 2024 v čase 9.00 -17.00 hodin

Místo: adrese Dukelských hrdinů 52, P - 7.

Hrazen celý  zdravotní pojišťovnou.

Sraz účastníků v 8.45 hodin před budovou kliniky.

Výtvarný materiál je k dispozici na místě.

---------------------------------

Následně plánujeme otevřít jarní  skupinový  arteterapeutický běh 10 setkání.

Co to je arteterapie?

Arteterapie je příležitost zahájit proces změny.

Řečeno velmi zjednodušeně:

Je to psychoterapie, ve které se maluje a dále pracuje s výtvarným dílem klienta.

Řečeno podrobněji:

Arteterapie je psychoterapeutická práce s využitím výtvarné tvorby klienta jako prostředku k sebepoznání a cesty psychického posunu a rozvoje.

Samotný proces výtvarné tvorby a vzniklý výtvarný artefakt je významný prožitkový kanál pro pohled do vlastního psychického nitra.  K postupům obvyklým v psychoterapeutické (verbální, povídací) skupině se v arteterapii přidá ještě další rozměr, rozměr výtvarný. Výtvarné vyjádření psychických obsahů je současně vyjádřením nevědomých pohnutek, motivů a potřeb.

V arteterapii nejde o výtvarnou hodnotu vytvořeného díla, ale o jeho ryze osobní význam pro každého účastníka terapeutické skupiny.

Není podstatné zda umíme či neumíme malovat, zda máme či nemáme výtvarné nadání. Arteterapeuticky pracovat může každý, kdo se rozhodne tuto terapeutickou cestu pro sebe využít.

Arteterapie  nám rozšiřuje pohled, učí nás využívat i jiné cesty vidění sebe a světa .

Každý vytvořený artefakt / obrázek/ kresba/ malba odráží osobní témata, osobnostní charakteristiky i momentální vyladění jeho autora.

Tak jako sny označil Freud za královskou cestu k nevědomí, tak si dovolíme označit arteterapii za královskou cestu k emočnímu prožívání a vyjádření vnitřních psychických obsahů

Co je arteterapeutická skupina?

Arteterapeutická skupina je uzavřené společenství přibližně 10 členů. Účastníci skupinové psychoterapie jsou do skupiny přijímáni na základě předchozího individuálního rozhovoru s arteterapeutem, který skupinu povede. Rozhovor je zaměřen na motivaci a očekávání zájemce o skupinovou arteterapeutickou práci.

Způsob práce skupiny?

Skupinová setkání budou probíhat jednou týdně, vždy ve čtvrtek od 17 do 20 hodin, vždy tři hodiny terapeutické práce.
Zahájení skupiny: Termín dalšího běhu únor 2023.
Místo setkání :  Fortna (www.fortna.eu), Hradčanské náměstí , Praha 1

Potřebný výtvarný materiál je  zahrnutý v ceně.

Cena: 1500 Kč /  jedno tříhodinové setkání  // za celý program 15 000 Kč.

Běh pro rok 2023 startuje počátkem února. Ještě je možné se přihlásit! 

Základní pravidla skupinové arteterapie

Bezpečné prostředí s jasnými hranicemi  je  pro členy arteterapeutické skupiny základní podmínka.

K jeho vytvoření vede:

  • Mlčenlivost, nevynášení informací mimo skupinu
  • Upřímnost
  • Právo říci „ stop“
  • Ćasová důslednost příchodu
  • Nenavazování intimních kontaktů
  • Právo lektorů skupiny při porušení výše zmíněných pravidel ukončit účast příslušného člena ve skupině, aby byl ochráněn bezpečný prostor pro psychoterapeutikou práci

Jak se do skupiny přihlásit?

Telefonicky nebo emailem na Kliniku terapie stresu, která je součásti Kliniky ambulantní psychiatrie a psychoterapie.
Telefon:  730 513 343
Email: hradcanska@kappa-praha.cz

Recepce Kliniky se zájemcem dohovoří další podrobnosti

MUDr. Věra Strunzová

Vede Kliniku ambulantní psychiatrie a psychoterapie. Zkušená lékařka s psychiatrickým a také psychoterapeutickým vzděláním. Působí jako primářka několika oddělení psychiatrické nemocnice. Současně pracuje jako ambulantní specialista v IKEMu a jako vědecký pracovník 1. lékařské fakulty UK. Od roku 2010 působí jako lektor předatestačního vzdělávání Katedry psychiatrie IPVZ. Podílí se na vzdělávání studentů 2. a 3. lékařské fakulty UK v rámci klinických stáží.

Celý profil

Matouš Marek

Profesionální výtvarník, arteterapeut a pedagog. Po absolvování bakalářského studijního programu psychologie, oboru arteterapie na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích,  jehož součástí studia je sebezkušenostní arteterapeutický výcvik,  získal titul MgA. na Akademii výtvarných umění v Praze.

Celý profil