Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi.

Náš tým je tu pro vás. 

Psychiatr a primářka kliniky

MUDr. Věra Strunzová
Vede Kliniku ambulantní psychiatrie a psychoterapie. Zkušená lékařka s psychiatrickým a také psychoterapeutickým vzděláním. Působí jako primářka několika oddělení psychiatrické nemocnice. Současně pracuje jako ambulantní specialista v IKEMu a jako vědecký pracovník 1. lékařské fakulty UK. Od roku 2010 působí jako lektor předatestačního vzdělávání Katedry psychiatrie IPVZ. Podílí se na vzdělávání studentů 2. a 3. lékařské fakulty UK v rámci klinických stáží.

 • 1991 promovala jako doktorka všeobecného lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po promoci se rozhodla pro specializaci v oboru psychiatrie.
 • 1994 složila atestaci I. stupně a v roce 2003 atestaci II. stupně z psychiatrie.
 • 2002 - 2006 pracovala jako ambulantní lékařka Psychiatrického centra Praha, kde založila a vedla specializovanou ambulanci pro farmakoterapii v graviditě a laktaci.

Souběžně s klinickou lékařskou praxí se kontinuálně vzdělává v psychosomatické medicíně a v psychoterapii:

 • 1993: výcvik v integrované psychoterapii pod vedením prof. MUDr. F. Knoblocha
 • 2004 - 2009: psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru (SUR)
 • 2005, 2006: výcvik v hypnoterapii (základní + pokračovací kurz)
 • 2009 - 2012: Pražská psychoterapeutická fakulta
 • 2009 až doposud: kontinuální supervize v psychoterapii
 • 2014: dokončeno psychoterapeutické vzdělání – Certifikát absolvování dlouhodobého komplexního vzdělávání v psychoterapii ve zdravotnictví, absolvent je oprávněn samostatně poskytovat systematickou psychoterapii ve zdravotnictví; funkční specializace pro psychoterapii ve zdravotnictví 
 • 2020 až doposud: Vzdělávání v arteterapii a artefiletice - akreditovaný kurz vedený Miroslavem Huptychem, Supervize arteterapeutiké práce u  PhDr.Ing.Marie Gabriely Lhotové, Ph.D.

Pedagogická činnost

 • Od roku 2010 dosud působí jako lektor předatestačního vzdělávání Katedry psychiatrie IPVZ.
 • Podílí se na vzdělávání studentů 2. a 3. lékařské fakulty v rámci klinických stáží.

Vědecká činnost

 • Podíl na zařazování pacientů do vědeckovýzkumných projektů v oboru psychiatrie (NUDZ)
 • Člen týmu projektu „Příčiny násilí u pacientů s psychotickou poruchou“ (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
 • V průběhu celé praxe spolupracovala na řadě klinických psychofarmakologických  studií.

Profesní organizace

 • Psychiatrická společnost ČLS JEP
 • Česká lékařská komora
 • Česká neuropsychiatrická společnost

Publikační činnost

Jsou antidepresiva v graviditě a laktaci neškodná? Mohr Pavel, Čermák Jan, Hendrychová Yvona, Strunzová Věra, Seifertová Dagmar. Psychiatrie 13, Suppl. 2 (2009), ISSN 1211-7579

Klírová M, Novák T, Kopeček M, Mohr P, Strunzová V. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in major depressive episode during pregnancy. Neuroendocrinology Letters 2008; 29(1): 69-70.

Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in major depressive episode during pregnancy. Klírová, Monika; Novák, Tomáš; Kopeček, Miloslav; Mohr, Pavel; Strunzová, V.; Neuroendocrinology Letters       29 (1), 2008

Diagnostika a léčba psychických poruch v gynekologii, při těhotenství a laktaci. Seifertová, Dagmar; Čepický, Pavel; Strunzová, Věra; Praško, Pavlov Ján; Konziliární psychiatrie 2007, Medical Tribune, Praha, pp. 359-377.

Léčba psychofarmaky v těhotenství a laktaci. Seifertová, Dagmar; Mohr, Pavel; Strunzová, V.; Čepický, P.; Psychiatrie pro praxi 2007 (3), pp. 119-125.

Strunzová V.: Kurz hypnoterapie pro pokročilé (Kroměříž, 25–29. září 2006), česká a slovenská psychiatrie, Čes a slov Psychiatr 2007;103(2): p. 98-99

Variabilita výkonu u pacientů s depresivní poruchou během hospitalizace a v období remise. Preiss, Marek; Dušánková, Erika; Šóš, Petr; Kučerová, Hana; Štěpánková, Hana; Hendrychová, Yvona; Strunzová, Věra; Psychiatrie   10 (2006), supl. 3, pp. 50-53.

Preiss M, Dušánková E, Šóš P, Kučerová H, Štěpánková H, Hendrychová Y, Strunzová V. Varibialita výkonu u pacientů s depresivní poruchou během hospitalizace a v období remise. Psychiatrie 2006;10(Suppl. 3):50-53.

Věra Strunzová, Farmakoterapie úzkostných poruch a nespavosti v graviditě a laktaci (2. díl – Therapy of depression, anxiety disorder and insomnia during pregnancy and lactation), Psychiatr. pro praxi 2005 (3), p. 116-119.

Věra Strunzová, Terapie deprese, úzkostných poruch a nespavosti v graviditě a laktaci (Therapy of depression, anxiety disorder and insomnia during pregnancy and lactation), Psychiatr. pro praxi 2005 (1), p. 26-30.

Farmakoterapie v graviditě a laktaci, Věra Strunzová, Atestační práce, Psychiatrické centrum Praha, 2003

 Farmakologické zvládání akutního neklidu v praxi, Strunzová V., Trančík P. Volavka J.  Aktivní prezentace souboru klinických dat , 57. Psychofarmakologická  konference Jeseník, 01/2015 , Neuropsychiatrické forum 04/2015.

Antibiomania: Clarithromycin-Induced Mania? Radkin Honzak, Vera Strunzova, Janouskova L, Moravcova M, ACTA PSYCHOPATHOLOGICA Vol. 1 No. 2:9, 2015.
http://psychopathology.imedpub.com/antibiomania-clarithromycininduced-mania.pdf

Konzultační dny:

Středa 9:00 - 17:00 hod
Čtvrtek 9:00 – 17:00 hod
Pátek 9:00 - 16:00 hod