Poradna pro poruchy paměti

PhDr. Alice Pulkrabková, Ph.D.
klinická psycholožka a neuropsycholožka

Nově nabízíme možnost vyšetření kognitivních funkcí v rámci naší neuropsychologické poradny.

Pozorujete u sebe nebo u svých blízkých problémy s pamětí, soustředěním nebo jiné kognitivní obtíže? Prodělali jste cévní mozkovou příhodu, úraz hlavy, infekční nebo nádorové onemocnění mozku? Máte pocit zhoršujícího se kognitivního výkonu nebo je váš výkon horší, než u vrstevníků?

Neuropsychologické vyšetření nebo vyšetření kognitivních funkcí je většinou indikováno praktickými lékaři, neurologem nebo psychiatrem. Pacienti však také přicházejí sami, pokud na sobě pozorují zhoršení paměti, pozornosti nebo jiné kognitivní obtíže.

Neuropsychologické vyšetření se skládá z rozhovoru  s neuropsychologem, který se ptá na popis potíží a jak se projevují v každodenním životě, zajímá se také o dědičnou zátěž, stres a případné psychické poruchy (např. deprese, úzkostná porucha), při kterých se může zhoršený kognitivní výkon vyskytnout. Hlavní součástí vyšetření je soubor testů zaměřených na jednotlivé kognitivní funkce mezi které patří řeč, pozornost, paměť, vizuokonstrukční (prostorové) schopnosti a tzv. exekutivní neboli řídící funkce. Výsledkem je kognitivní profil, který ukáže výkon v jednotlivých kognitivních doménách a pacientovy silné a slabé stránky. Pokud se objeví deficit v některé z oblastí, na základě neuropsychologického vyšetření lze stanovit nebo upřesnit diagnózu a navrhnout optimální možnosti léčby.

Co si vzít s sebou k vyšetření kognitivních funkcí? K vyšetření je vhodné přinést žádanku, pokud pacienta k vyšetření posílá lékař, brýle na čtení či sluchadlo v případě, že pacient tyto pomůcky používá.

Vyšetření probíhá na pobočce Hradčanská a je hrazeno zdravotní pojišťovnou. Objednat se můžete přes recepci kliniky 

PhDr. Alice Pulkrabková, PhD.

Zkušená klinická psycholožka a neuropsycholožka. Na klinice se zabývá především neuropsychologickou diagnostikou, poradenstvím a neruorehabilitací v oblasti kognitivních funkcí. Věnuje se pacientům s poruchami paměti, po cévních mozkových příhodách, úrazech hlavy a s neurologickým a neurodegenerativními onemocněním.

Celý profil