Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi.

Náš tým je tu pro vás. 

Psycholog, neuropsycholog

PhDr. Alice Pulkrabková, PhD.

Zkušená klinická psycholožka a neuropsycholožka. Na klinice se zabývá především neuropsychologickou diagnostikou, poradenstvím a neruorehabilitací v oblasti kognitivních funkcí. Věnuje se pacientům s poruchami paměti, po cévních mozkových příhodách, úrazech hlavy a s neurologickým a neurodegenerativními onemocněním.

Absolvovala studium jednooborové psychologie a doktorská studia v oboru klinická psychologie na FF UK v Praze. Je atestovanou klinickou psycholožkou a certifikovaným odborníkem v oboru neuropsychologie. Prošla pětiletým psychoterapeutickým výcvikem v Gestalt modalitě. V terapii je jí blízký psychosomatický přístup a práce s tělem. Ve své terapeutické praxi se věnuje především neurotickým a úzkostným poruchám a práci s krizí.

Má dlouholeté pracovní zkušenosti z Ústřední vojenské nemocnice, kde vedla neuropsychologickou poradnu, vybudovala neurorehabilitační program  a podílela se na výzkumných projektech. Spolupracuje s několika neurologickými ambulancemi a přednáší ve specializovaných postgraduálních kurzech v oboru.  

Vzdělání:

1996 - 2002 FF UK, Praha, jednooborová  psychologie

Postgraduální vzdělávání a odborné stáže:

4/2004 - odborná stáž Demence a poruchy paměti, FTN, Praha

2005 - specializační atestace v oboru klinická psychologie

2006 - 2011 psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IGT, Praha

12/2009 - odborná stáž,  neurologická klinika Bezirksklinikum, Mainkofen, Německo

2017 - PhDr. v oboru klinická psychologie, FF UK Praha

2017-2018 – Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie

2018 - PhD. v oboru klinická psychologie, neuropsychologie, FF UK, Praha

2018 – Certifikovaný kurz Neuropsychologie v klinické praxi

Pracovní zkušenosti  v oboru:

2002 - 2022 klinický psycholog, vedoucí neuropsychologické poradny, od r. 2017 zástupce primáře, Ústřední lékařsko-psychologické oddělení, ÚVN -VFN Praha (ÚLPO)

2012 - 2013 Th klinika Praha – klinický psycholog

2014 - dosud soukromá psychologická praxe

Autorka a supervizorka programu rehabilitace kognitivních funkcí na ÚLPO ÚVN

Školitelka psychologů v předatestační  přípravě

Lektorka v certifikovaných kurzech (1.LF, IPVZ, ÚVN)  

Výzkumné aktivity:

Spoluřešitel projektu „MODERÁTOR - Moderátory zdraví a zvládání stresu u účastníků zahraničních misí“. Projekt obranného výzkumu MO ČR.(2005-7)

Výzkum v rámci doktorského studia Efektivita kombinovaného tréninku kognitivních funkcí s využitím počítačového programu NEUROP (2009-2018)

Spolupráce na výzkumných projektech Neurochirurgické klinicky ÚVN: Kognitivní změny u pacientů po endarterektomii, efektivita léčby pacientů s normotenzním hydrocefalem, kognitivní funkce u pacientů s arteriovenózními malformacemi, neuromodulace bolesti