Poradna pro poruchy paměti

PhDr. Alice Pulkrabková, Ph.D.
Klinická psycholožka a neuropsycholožka

Nabízíme možnost vyšetření kognitivních funkcí v rámci naší neuropsychologické poradny. 

Pozorujete u sebe nebo u svých blízkých problémy s pamětí, soustředěním nebo jiné kognitivní obtíže? Prodělali jste cévní mozkovou příhodu, úraz hlavy, infekční nebo nádorové onemocnění mozku? Máte pocit zhoršujícího se kognitivního výkonu nebo je váš výkon horší, než u vrstevníků?

Neuropsychologické vyšetření nebo vyšetření kognitivních funkcí je většinou indikováno praktickými lékaři, neurologem nebo psychiatrem. Pacienti však také přicházejí sami, pokud na sobě pozorují zhoršení paměti, pozornosti nebo jiné kognitivní obtíže.

Neuropsychologické vyšetření se skládá z rozhovoru s neuropsychologem, který se ptá na popis potíží a jak se projevují v každodenním životě, zajímá se také o dědičnou zátěž, stres a případné psychické poruchy (např. deprese, úzkostná porucha), při kterých se může zhoršený kognitivní výkon vyskytnout. Hlavní součástí vyšetření je soubor testů zaměřených na jednotlivé kognitivní funkce mezi které patří řeč, pozornost, paměť, vizuokonstrukční (prostorové) schopnosti a tzv. exekutivní neboli řídící funkce. Výsledkem je kognitivní profil, který ukáže výkon v jednotlivých kognitivních doménách a pacientovy silné a slabé stránky. Pokud se objeví deficit v některé z oblastí, na základě neuropsychologického vyšetření lze stanovit nebo upřesnit diagnózu a navrhnout optimální možnosti léčby.

Co si vzít s sebou k vyšetření kognitivních funkcí? K vyšetření je vhodné přinést žádanku, pokud pacienta k vyšetření posílá lékař, brýle na čtení či sluchadlo v případě, že pacient tyto pomůcky používá.

Vyšetření probíhá na pobočce v ulici Dukelských Hrdinů a je hrazeno zdravotní 
pojišťovnou. Objednat se můžete přes recepci kliniky 

V rámci neuropsychologické poradny nabízíme trénink paměti.

Program je určen pacientům s oslabenou pamětí, pozorností nebo celkově sníženým kognitivním výkonem (mírná kognitivní porucha). Trénink paměti probíhá v malé skupině pod vedením psychologa. Před zařazením do skupiny je vhodné absolvovat neuropsychologické vyšetření. Délka trvání programu je 6 týdnů. Lekce probíhají v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách v pobočce v ulici Dukelských Hrdinů. 

Před zařazením do skupiny je vhodné absolvovat vstupní konzultaci a neuropsychologické vyšetření, ke kterému se můžete objednat přes recepci kliniky. Vyšetření probíhá na pobočce Dukelských Hrdinů, a je hrazeno zdravotní pojišťovnou.

PhDr. Alice Pulkrabková, Ph.D.Zkušená klinická psycholožka a neuropsycholožka. Na klinice se zabývá především neuropsychologickou diagnostikou, poradenstvím a neruorehabilitací v oblasti kognitivních funkcí. Věnuje se pacientům s poruchami paměti, po cévních mozkových příhodách, úrazech hlavy a s neurologickým a neurodegenerativními onemocněním.

Celý profil