Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi.

Náš tým je tu pro vás. 

Terapeut a arteterapeut

Jiří Kokrda

Zkušený terapeut a arteterapeut s třicetiletou praxí v různých psychoterapeutických zařízeních.  Absolvoval několik výcviků a kurzů, například  výcvik v  psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii s arteterapeutickým zaměřením, Systemická práce s párem a rodinou.

V současné době vede terapeutické zařízení Anima-terapie, kde také pracuje jako individuální, skupinový a rodinný terapeut. Mnoho let spolupracuje s Klinikou adiktologie, kde na mužském oddělení vede terapeutické skupiny. Byl zakladatelem Letního domu, kde více než deset let vedl odborný tým pro práci s dětmi s nařízenou ústavní výchovou. Několik let vedl projekt pro specifickou romskou komunitu s drogovou závislostí. Spolupracoval s Pedagogickou poradnou pro Prahu 6, kde vedl arteterapeutické skupiny. Je lektorem v arteterapeutickém a rodinně terapeutickém výcviku.

Rád něco vytváří a rád si hraje.

Vzdělání a předešlé zkušenosti

 • Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Jabok

 • Čtyřsemestrální výuka arteterapie na katedře výtvarné výchovy PF UK-doc. J. Slavík

 • Střední keramická škola v Bechyni

 • Několik výcviků a mnoho kurzů zaměřených na psychoterapii, arteterapii, práci s tělem, práci s dětmi atd….

Profesní praxe

 • Anima-terapie, z.ú. - ředitel, skupinový, individuální a rodinný terapeut
 • Oddělení léčby závislostí Klinika adiktologie - skupinový terapeut mužské oddělení
 • Letní dům, z.ú. - zakladatel a odborný vedoucí týmu, expresivní terapie s dětmi a mládeží s nařízenou ústavní výchovou
 • Pedagogicko psychologická poradna Praha 6 - vedení arteterapeutických skupin
 • Otevřený atelier Studio Citadela - arteterapie s psychotickými klienty
 • Pomozte Olažským romům - vedoucí projektu, práce s dětmi a rizikovými rodinami se závislostí
 • Komunitní centrum Krok - práce s drogově ohroženou mládeží, skupiny a street worker v mobilním kklubu
 • Prev-centrum - lektor primárních prevencí a intervizor
 • Psychologický ústav Akademie věd ČR - spolupráce s Doc. P. Říčanem