Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi. 

Náš tým je tu pro vás. 

Psychiatr

MUDr. Jan Michálek
Absolvent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2020 získal specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie. 

V letech 2014 – 2021 pracoval v Psychiatrické nemocnici Bohnice, z toho v letech 2018-2019 jako zástupce vedoucího lékaře všeobecného příjmového oddělení, následně v letech 2019-2021 jako vedoucí lékař mužského oddělení pro léčbu závislostí. 

Absolvoval individuální sebezkušenost v psychoanalytické psychoterapii v délce pěti let. Nyní je frekventantem komplexního psychoterapeutického psychodynamického výcviku na PVŠPS (Pražská vysoká škola psychosociálních studií) v Praze. 

Oblastí zájmu je vliv digitálních technologií na duševní zdraví a také respektující rodičovský přístup, pravidelně se vzdělává v Montessori pedagogice.

Kvalifikace a další vzdělávání

 • od roku 2014 se pravidelně účastní seminářů a školení v rámci Celoživotního vzdělávání lékařů

 • 2013: Social Context Of Mental Health And Illness University of Toronto, e-learningový kurz v rámci programu COURSERA absolvováno s vyznamenáním 

 • 2013: Major Depression in the Population – Public Health Approach, Johns Hopkins University, e-learningový kurz v rámci programu COURSERA

 • 2013: Základy krizové intervence tváří v tvář, občanské sdružení Déčko, Mgr. Vendula Kolářová  kurz akreditovaný MPSV

 • 2012: Třináctá komnata: sny a snění, mýtické vzorce v dlouhodobých procesech jedince a generací, Institut procesově orientované práce, Mgr. Stáňa Študentová a Anup Karia, workshop uvádějící do procesově orientované práce (Processwork)

Další pracovní zkušenosti

 • 6/2013 – 9/2013: Státní ústav pro kontrolu léčiv  hodnocení periodických zpráv o bezpečnosti přípravku (PSUR)

 • 6/2010 – 4/2012: Spojená akreditační komise, o. p. s. národní koordinátor projektu DUQuE (Deepening Our Understanding of Quality Improvement in Europe) – výzkumný projekt Evropské unie studující účinnost nástrojů zvyšování kvality v evropských nemocnicích      

Další aktivity

 • 2012 – 2013: Studie ESO: Regionální objemové změny v šedé hmotě mozku u časných epizod psychotických onemocnění a jejich souvislost s klinickými a genetickými faktory. 
  Psychiatrické centrum Praha, MUDr. Filip Španiel, PhD. – asistence při klinickém hodnocení zúčastněných pacientů

 • 1/ 2012 – 2013: Centrum pomoci Vackov, Naděje a Armáda Spásy – ošetřování pacientů bez domova

 • 2012: Studentská vědecká aktivita 3. LF UK v Praze - „Výskyt sexuálního obtěžování při výuce lékařství“
  Školitel: MUDr. David Marx, PhD.

 • 2011: Studentská vědecká aktivita 3. LF UK v Praze - „Akutní intoxikace jako indikace k neodkladné hospitalizaci“ 
  Školitel: doc. MUDr. Pavel Těšínský

Profesní organizace

 • Člen České lékařské komory
 • Člen Psychiatrické společnosti ČLS JEP
 • Člen sekce Mladých psychiatrů

Konzultační dny:

Pondělí 13:30 – 18:30 hod