Užívání antidepresiv – kdy nám škodí a kdy nám pomáhají?

V západních zemích včetně České republiky se zvyšuje trend v užívání antidepresiv díky tomu, že více lidí vyhledává odbornou pomoc.

S MUDr. Janem Michálkem z Kliniky ambulantní psychiatrie a psychoterapie Praha a Psychiatrická nemocnice Bohnice se podíváme na časté otázky a mýty ohledně antidepresiv:

Antidepresiva jsou moderní farmaka, která účinkují na řadu nejrůznějších příznaků; nepoužívají se tedy jen k léčbě poruchy nálady – tedy deprese. Moderní antidepresiva se používají k léčbě déletrvajících poruch úzkostného spektra (generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha), ale také se využívají v léčbě psychosomatických poruch, dále se používají se při léčbě chronické bolesti nebo jako doplňková léčba terminálně nemocných pacientů.

Jaká jsou rizika užívání antidepresiv?

Stejně jako každý lék, mají i antidepresiva možné nežádoucí účinky. Nicméně moderní antidepresiva mají nízkou četnost výskytu nežádoucích účinků a většinou velmi nezávažných – v počátcích léčby se mohou vyskytnout např. zažívací obtíže (nevolnost, průjem) či sucho v ústech, tyto příznaky většinou spontánně odezní. Z dalších nežádoucích účinků se mohou v některých případech objevit přibírání tělesné hmotnosti nebo sexuální nežádoucí účinky (ztráta libida, tedy zájmu o sex, případně poruchy erekce, nebo ejakulace), proto je důležité s pacientem tyto věci diskutovat a dotazovat se na jejich případný výskyt.

Jak působí antidepresiva v těhotenství a při kojení?

Některé moderní preparáty je možno používat i pro léčbu žen v průběhu těhotenství a v průběhu kojení. Je důležité v každém případě postupovat individuálně, jsou rozdíly v péči o pacientky léčené dlouhodobě a o pacientky, u kterých se obtíže objeví až v souvislosti s těhotenstvím nebo kojením. Nicméně obecně platí, že např. neléčená deprese v průběhu těhotenství může mít výrazně závažnější dopady na ženu samotnou, na její dítě a na jejich vzájemný vztah včetně např. tak fatální věci, jako je sebevražedné nebo sebepoškozující jednání.

Mohou je užívat i děti?

Ano, antidepresiva je možno použít i v léčbě dětí a dospívajících, diagnostika a léčba pro pacienty této věkové skupiny by ale měla vždy vycházet od lékaře z odbornosti dětské a dorostové psychiatrie.

Může na antidepresivech vzniknout závislost?

Na lécích ze skupiny antidepresiv nevzniká závislost, nemají žádný závislostní potenciál. U některých léků může vzniknout tzv. syndrom z odnětí, to znamená soubor nepříjemných příznaků při prudkém, většinou spontánním vysazení. Tomu lze zcela předejít vhodným dávkováním.

Závislost však může vzniknout na jiných preparátech, které se někdy mylně považují za antidepresiva. Jde o anxiolytika ze skupiny tzv. benzodiazepinů. Ta se krátkodobě a přechodně používají k léčbě zejména úzkostných stavů. Nejde o léčiva řešící příčinu obtíží, ale o léčiva potlačující nepříjemné příznaky – úzkosti, napětí, tenzi, úpornou nespavost. Při krátkodobém a přechodném užívání jsou jejich rizika minimální, avšak při dlouhotrvajícím užívání, řádově měsíce, je riziko vzniku závislosti vysoké.

Musí se užívat celoživotně?

Antidepresiva není nutno užívat celoživotně. Po odeznění akutních obtíží je nutno pokračovat v jejich užívání řádově několik měsíců, aby se stav pacienta dostatečně stabilizoval. Následně je po domluvě s ošetřujícím lékařem medikaci možno vysadit.

Antidepresivum nebo psychoterapie?

U většiny pacientů se tyto terapeutické přístupy – tedy léčba lékem a léčba slovem, kombinují. Ani jeden z těchto přístupu není lepší nebo horší, každý má svá specifika, v praxi se nejčastěji používá jejich vzájemná kombinace. Důležité je sestavení individuálního plánu a vzájemná domluva s pacientem.