Více světla! Tak to volal už Goethe a dnes volají porodníci

Riziko poporodní deprese stoupá v době, kdy je málo slunečního světla. To prokazuje epidemiologická studie badatelek University of California San Francisco, která sledovala celkem 293 žen – prvorodiček. Po vyhodnocení všech dalších významných faktorů (věk, socioekonomické poměry, anamnéza deprese a další) vychází nedostatek světla jako též významný činitel, a to ve třetím trimestru těhotenství. Zatímco průměrné riziko u celé skupiny bylo 30%, letní měsíce je snižovaly na 26% a ty s malým osvitem je zvyšovaly na 35%. Autorky proto doporučují v zimních měsících co nejvíce vycházet ven, cvičit venku a doplňovat chybějící vitamin D.

Zdroj: Deepika Goyal, Caryl Gay, Rosamar Torres, Kathryn Lee.Shortening day length: a potential risk factor for perinatal depression. Journal of Behavioral Medicine, 2018; DOI: 10.1007/s10865-018-9971-2