Zobrazovací metody potvrzují, že ctnost je sama sobě odměnou.

Pachatelé dobrých skutků nabuzují své centrum odměny v gyrus cinguli (to je místo, kde se, velmi volně řečeno, potkávají emoce s rozumem a kde registrujeme, jak se cítíme). Dosud se mělo za to, že takto jsou za svou ušlechtilost odměňováni altruisté. Psychologové z University of Sussex však prokázali, že i laskavosti spáchané z vypočítavosti tyto příjemné stavy navozují. Dělat dobře druhým se vyplácí pro vnitřní harmonii. Pokud se tak děje bez cíle či představy reciprocity, tedy z čisté dobroty srdce, je odměna větší. Virtus virtutis praemium.

Zdroj: Jo Cutler, Daniel Campbell-Meiklejohn. A comparative fMRI meta-analysis of altruistic and strategic decisions to give. NeuroImage, 2019; 184: 227 DOI:10.1016/j.neuroimage.2018.09.009