Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi.

Náš tým je tu pro vás. 

Psychoterapeut

Mgr. Lucie Kokrdová

Psychoterapeutka zaměřující se na psychoterapii pro děti a adolescenty. Do psychoterapeutické práce s dítětem zapojuje i jeho rodiče.

Ve své dlouholeté praxi využívá tyto terapeutické přístupy:

 •        Arteterapii a další expresivní metody
 •        Terapii hrou v písku
 •        Theraplay
 •        Dyadická vývojová terapii
 •        Terapeutické rodičovství
 •        Mapování attachmentu
 •        Vytváření „knihy života“

Výcviky a kurzy:

 • Komplexní vzdělávací program zaměřený na problematiku práce s dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči v rozsahu 272 hodin (2019 – 2022) organizovaný Attachmentovým centrem ATTA, z.s.
 • DDP I:, II. (Dyadic Development Practise, Psychotherapy and Parenting) organizovaný DDPI, 56 hodin, 2019 - 2020
 • Děti v terapii – přístup Gestalt terapie (Ch. Stevens) (2007)
 • Kurz taneční pohybové terapie organizovaný o.s. Fokus (jaro 2005)
 • Pesso – Boyden psychomotorické terapie - sebezkušenost (2002 – 2005)
 • Výcvikový kurz v telefonické krizové intervenci v rozsahu 100 hodin (dokončen 2004)
 • Psychoterapeutický výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměření na využití arteterapie v rozsahu 555 hodin, organizovaný Českou arteterapeutickou asociací a Sdružením pro vzdělávání v psychoterapii (dokončen 2002)
 • Vzdělávání (120 hodin) zaměřené na prevenci sociálních patologií organizované o.s. Prev – centrum (ukončeno 1996)
 • Úvod do výrazové semiologie a praxe malířského ateliéru „clolieu“ Arno Sterna v rozsahu 50 hodin v létě 1996

Pracovní zkušenosti:

 • Od 2020 - soukromá psychoterapeutická praxe
 • 2016 – 2021 - psychoterapeutterapeut a sociální pracovník pro náhradní rodinnou péči
 • 2011 – 2013 - psychoterapeutka v Dětském domově v Klánovicích
 • 2003 – 2013 - krizový intervent Linka seniorů
 • 1998 – 2000 - pracovník poradenské a krizové telefonní linky Prev - Centra
 • 1997 – 2007 - vedení neziskové organizace o.s. LETNÍ DŮM (socio-terapeutické pobyty pro děti z dětských domovů)
 • 2000 - vedení otevřeného výtvarného ateliéru pro Bohnickou divadelní společnost
 • 1996 – 2001 - lektorská činnost v oblasti prevence sociálních patologií na základních školách pro o.s. Prev-Centrum
 • 1993 – 1994 - podílení se na výzkumu šikany, spolupráce s Psychologickým ústavem a Doc. Pavlem Říčanem. Součástí tohoto projektu bylo zavádění tzv. chart nenásilí na ZŠ (1993 – 1994)
 • 1992 - dobrovolnická práce v Léčebně dlouhodobě nemocných při fakultní nemocnici v Olomouci

Studium:

 • Studium oborové speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (státní závěrečné zkoušky z etopedie a arteterapie, diplomová práce: Programy inspirované arteterapií, artefiletikou, muzikoterapií a tvořivou dramatikou pro děti z dětských domovů), 2001
 • Biblická škola (se zaměřením na teologoii, pedagogiku a sociální práci) v Olomouci – diplomovaný pracovník duchovní a sociálně zdravotní péče, 1993
 • Gymnázium v Sokolově, 1991