Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi.

Náš tým je tu pro vás. 

Léčebný pedagog

Mgr. Mária Heveriová

Mgr. Mária Heveriová vystudovala Léčební pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě a následné specializační studium na Zdravotnícké univerzitě v oboru Léčebná pedagogika. Za svou dlouholetou praxi pracovala na základní škole pro děti s poruchami řeči, v Dětském centru Dětské fakultní nemocnice v Košicích v předškolní třídě zaměřené na integraci dětí s poruchami vývoje. Od 2009 pracuje ve své soukromé ambulance v Košicích, kde se věnuje diagnostice a programům, které jsou zaměřené na prevenci, stimulaci, individuální edukaci a reedukaci dětí. Velkou část své práce věnovala dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Ve své práci využívá převážně metody Montessori pedagogiky a Feuersteinovo instrumentální obohacování.

Vzdělání a předešlé zkušenosti

 • 1991 - 1998: Pedagogická fakulta UK Bratislava  - liečebný pedagóg
 • 2010 - 2014: SZU, Bratislava, postgraduální studium - Liečebná pedagogika
 • 2016 - 2019: Univerzita Palackého Olomouc - CMTF, metodik
 • 2009 - 2019: Súkromná ambulancia lieřebnej pedagogiky
 • 2012 - 2009: Detská nemocnica DFN Košice

Vybrané kurzy

 • 2019: Projekcia psychodynamiky obsedantného modu spracovávania vývinového konfliktu do hravého správania
 • 2019: Projekcia psychodynamiky depresívneho modu spracovávania vývinového konfliktu do hravého správania
 • 2019: Hypnóza - postupy navozování a možnosti léčby
 • 2018: Individuálna terapia hrou a psychoanaltické porozumenie hrového správania dieťaťa I
 • 2018: Autogénní tréning - základní stupeň 
 • 2018: Psychosociální rizikové a ochranné faktory a resilence
 • 2018: Zprostředkované učení a jeho využití v pedagogické a poradenské praxi
 • 2018: Potenciál hry v liečbe emočných porúch u detí
 • 2018: Hra ako symbolické stvárnenie detskej mysle, prínos detskej psychoanalýzy do súčasnej terapie hrou
 • 2018: Problematika prenosu a protipenosu v terapii s deťmi
 • 2017: Montessori refresh
 • 2017: Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech
 • 2017: Přehled psychosomatických syndromu a principy diagnostického rozhovoru
 • 2015: Možnosti a obmedzenia psychoterapie hrou v súčasnosti