Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi.

Náš tým je tu pro vás. 

Psycholog

Mgr. Michaela VIKTORINOVÁ, M.Sc.

Klinická psycholožka s výcvikem v integrativní psychoterapii, od r. 2015 je frekventantkou v individuální psychoanalytické psychoterapii. Věnuje se psychologickému poradenství i dlouhodobé psychoterapeutické péči u dospívajících a dospělých klientů převážně s úzkostnými a depresivními obtížemi. Současně pracuje v Národním ústavu duševního zdraví, kde se podílí na klinických studiích zaměřených na léčbu deprese a posttraumatické stresové poruchy. Zajímá se o propojování neurovědních poznatků s psychoterapií.

Odborná příprava a praxe

2018 - dosud

 Výzkumný pracovník, psycholog, Národní ústav duševního zdraví

2017 – dosud

2017 - dosud

 Psychologický poradce, Alivio centrum pro terapii

 Atestace z klinické psychologie

2012 – 2017         Psycholog v předatestační přípravě, Psychiatrické centrum Praha / Národní

                               ústav duševního zdraví

2009 - 2011:

2004 – 2009

 University College London - Yale Child Study Center, MSc program v        

Psychodynamických vývojových neurovědách

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Mgr. Psychologie

Absolvované odborné výcviky

2019

2018

2015 - dosud:

Trauma jako důvěra ve změnu, Český institut biosyntézy

Úvod do psychoterapie založené na mentalizaci, Anna Freud Centre

Kandidátka ve výcviku v psychoanalytické psychoterapii, ČSPAP

2012 - 2016:  

2007 - 2008:              

Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii, typ SUR - komunitní výcvik

Výcvik v telefonické krizové intervenci v rozsahu 100 hodin, Remedium

Profesní organizace

2015 - dosud:

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

2019 - dosud:

Asociace klinických psychologů (AKP)

Vybrané publikace

Viktorinová, M. Neuropsychoanalýza a její využití v klinické praxi. In P. Kulišťák (Ed.) Klinická neuropsychologie v praxi, Karolinum, 2017.

Viktorinová, M. (2017). Efekt psychoterapie z pohledu neurozobrazovacích metod. Psychiatrie, roč. 21, č. Suppl. 1, s. 28. 59. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 04.01. – 18. 01. 2017 (ústní sdělení).

Viktorinová, M. (2016). Naplňuje současná neurověda Freudův sen o vědecké psychologii? In J. Horáček, L. Kesner, C. Hoschl, F. Španiel (Eds.). Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Galén, 287-292.

Viktorinová, M. (2016). Deprese a neurověda. Jak mohou neurovědní poznatky obohatit klinickou praxi? 185. Klinicko-psychologický den, Lékařský dům, 12. 12. 2016, Praha (ústní sdělení).

Viktorinová, M. (2016). Přínos afektivní neurovědy v porozumění dynamice truchlení a deprese. Identita české psychoterapie. Praha, 28. – 30.09.2016 (ústní sdělení).

Viktorinová, M. (2016). Co je duševní zdraví? Příspěvek na blogu Psychoanalýza DNES. http://psychoanalyzadnes.cz/2016/06/06/co-je-dusevni-zdravi/

Konzultační dny:

Pondělí  09:00 – 17:00 hod