Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi.

Náš tým je tu pro vás. 

Psychiatr

MUDr. Barbora Košudová

Absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Má atestaci v oboru psychiatrie. Má letitou praxi z širokého spektra oddělení psychiatrické nemocnice Bohnice. Aktuálně pracuje jako vedoucí lékařka detoxifikační jednotky Adiktolgické kliniky VFN v Praze.

Na klinice Kappa pracuje na pozici psychiatra a psychoterapeuta od roku 2019.

Je frekventantkou sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii Skálova institutu se základem v psychodynamické terapii. V terapii se zaměřuje na uplatnění flexibilního přístupu se zaměřením na potřeby a preference klienta. Nejbližší je jí terapie zaměřená na člověka (Rogers), terapie zaměřená na mentalizaci a práce s nevědomím (např. Autogenní tréning).  

Absolvovala kurz v motivačních rozhovorech, a aktuálně se vzdělává v oblasti psychoterapie traumatu.

Zajímá se o biologické nefarmakologické možnosti pozitivního ovlivnění nálady a funkcí mozku založené na aktuálních výzkumech (zejména vliv výživy a životního stylu) a možnosti jejich využití v prevenci, léčbě a udržení remise u poruch nálad a úzkostných poruch. V tomto směru nedá dopustit na pravidelnou praxi mindfulness, pohyb v přírodě a vytváření dostatečného prostoru pro kreativní činnost.

Konzultační dny:

Středa 16:00 – 20:00 hod, Strossmeyerovo náměstí.