Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi.

Náš tým je tu pro vás. 

Psychiatrička, psychoterapeutka

MUDr. Jitka Holčapková

V roce 2016 absolvovala Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2021 získala specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie. V roce 2022 absolvovala psychoterapeutický výcvik v Přístupu zaměřeném na klienta (PCA) podle Carla Rogerse.

Ve své praxi se věnuje zejména diagnostice a terapii ADHD v dospělosti. Psychoterapeuticky pracuje individuálně i skupinově. Další oblastí jejího zájmu je práce s traumatem, práce s tělem v psychoterapii a neurobiologie v psychoterapii.

Pregraduální vzdělání
2002 - 2010 Gymnázium Luďka Pika v Plzni
2010 - 2016 Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze, obor Všeobecné lékařství

Pracovní zkušenosti
2016  Psychiatrická nemocnice v Dobřanech- sekundární lékařka - akutní příjmové oddělení
2016 - 2023 Psychiatrická nemocnice Bohnice - sekundární lékařka - akutní příjmová oddělení, oddělení psychiatrické intenzivní
péče, následná resocializační oddělení, odd. léčby závislosti, psychoterapeutické oddělení, Centrum krizové intervence
2018 - dosud Klinika ambulantní psychiatrie a psychoterapie

Další odborné vzdělání
2017 - 2022 výcvik Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta dle C.R.Rogerse, Český institut PCA Brno
10/2021 základní kurz hypnózy, Kroměříž
9/2023 kurz Transgenerační vzorce, Mansio, Brno
2022 - nyní kurz Somatopsychické integrace, Český institut PCA