Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi.

Náš tým je tu pro vás. 

Psychiatr a psychoterapeut

MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková Ph.D.

Zkušená lékařka s psychiatrickým i psychoterapeutickým vzděláním, akreditovaná rodinná
terapeutka SOFT, supervizorka ČIS a koučka. Více než 20 let se věnuje psychosomatice,
v tomto oboru získala zvláštní odbornou způsobilost.
V rámci postgraduálního studia dokončila doktorské studium oboru Sociální a spirituální
determinanty zdraví, je lektorkou řady kurzů, zejména v oblasti komunikace, partnerských
vztahů a seberozvoje. Vyučuje na CMTF UP v oboru Aplikovaná psychoterapie a inovace v
sociální práci.

Pregraduální vzdělání:

 • Lékařská fakulta UK Plzeň, obor všeobecné lékařství, 1995
 • KTF UK Praha, obor náboženské nauky, 1997
 • CMTF UP Olomouc, obor teologie, 2002

Postgraduální vzdělání:

 • CMTF UP, doktorské studium v oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví, 2020

Odborné vzdělání a kvalifikace

 • Atestace v oboru psychiatrie I. stupně, 1998
 • Atestace v oboru dětská psychiatrie, 2005
 • Licence pro výkon lékařské praxe a poskytování poradenských služeb v oborudětská a dorostová psychiatrie, 2007
 • Funkční specializace v systemické psychoterapii, 2003
 • Certifikát o zvláštní odborné způsobilosti k výkonu lékaře v obor psychosomatika,2016
 • Licence pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru dětská a dorostová
 • psychiatrie, 2016
 • Diplom celoživotního vzdělávání, s platností do 6.8.2022
 • Výcvik koučů s využitím systemického, PCA a Gestalt přístupu, 140 hodin, 2020
 • Výcvik v rodinné a systemické terapii psychosomatických poruch, 500 hodin, 1997-2000
 • Supervizní výcvik ČIS, 2018-2023.
 • Supervidovaná praxe v rodinné terapii, ambulance PhDr. Trapkové, 222 hodin
 • Psychoterapeutická fakulta Praha, 2003
 • Osvědčení o psychosomatickém vzdělání, 2005
 • Certifikát akreditace rodinného a systemického terapeuta, 2008

Pracovní zkušenosti:

 • Klinika ambulantní psychiatrie a psychoterapie Kappa, od března 2019
 • DPS Ondřejov, s.r.o., od r. 2009 -2019
 • Psychosomatická klinika, 2005 – 2008
 • Sanima, nestátní zdravotnické zařízení, 2002 - 2005
 • PL Dobřany, 1995 – 1997

Supervizní činnost (od r. 2019), pod supervizí ČIS:

 • Týmová a případová supervize
 • Skupinová supervize
 • Supervize individuální
 • Supervize řízení

Pedagogická činnost:

 • 1. LF UK, Ústav humanitních studií v lékařství, Praha , od r. 2008-2022
 • KTF UK, Praha, od r. 2009-2020
 • CMTF UP, Olomouc, 2000 – 2003
 • VOŠ pedagogická, Sv. Jan pod Skalou, 2001 – 2004

Publikační činnost:

 • Bartůšková, L. Psychóza a spiritualita: vybrané aspekty vzájemného vztahu. Praha: Karolinum, 2022.
 • Maliňáková, K., Trnka, R., Bartůšková, L., Glogar, P., Kaščáková, N., Van Dijk, J. P., Tavel, P., Kalman, M. Are adolescent religious attendance/spirituality associated with family characteristics? International Journal of Environmental Research and Public Health [online]. 2019, 16(16).
 • Bartůšková, L., Kabát, J., Kaščáková, N., Furstová, J., Glogar, P., Heveri, M., Hašto, J., Tavel, P.: Psychometrická analýza české verze dotazníku zdraví a spokojenosti (SF-8 Health Survey). Československá psychologie, Supplement I, 2018, LXII, s. 40 – 55. Kabát, J., Kaščáková, N., Furstová, J., Bartůšková, L., Glogar, P., Poláčková Šolcová, I., Tavel, P.: Psychometrické charakteristiky české verze stručného inventáře příznaků (BSI -53). Československá psychologie, Supplement I, 2018, LXII, s. 19-39.
 • Bartůšková, L.: Spirituální dimenze nemoci. Psychosom, 2013, 11, s. 25 – 32.
 • Bartůšková, L.,Glogar, P. Spiritualita v psychoterapeutické praxi? Psychoterapie, 7. Ročník, 2013, číslo 3 – 4, s. 194 – 199.

Profesní organizace

 • Český institut pro Supervizi (ČIS)
 • Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP
 • Česká psychiatrická společnost ČLS JEP
 • Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP
 • Společnost rodinných a systemických terapeutů SOFT

Konzultační dny:

 • Pondělí 8:00 – 17:00 hod
 • Úterý 8:00 - 17:00 hod
 • Čtvrtek 8.00 -12.00
 • Pátek 8:00 - 17:00 hod