Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi.

Náš tým je tu pro vás. 

Psychiatr a garant kliniky

MUDr. Radin Honzák, CSc.
Kapacita oboru, psychiatr, publicista a pedagog, který byl od začátku garantem naší Kliniky a v listopadu 2019 se stal také naším spolupracovníkem. Je dlouholetým propagátorem  psychoterapie a jednou z vůdčích osobnostní Společnosti  psychosomatické medicíny. Mnoho let působil jako vedoucí redaktor časopisu Psychosom a je stále aktivním členem redakční rady toho odborného periodika, které též pravidelně obohacuje svými příspěvky. Působí také jako ambulantní a konziliární psychiatr Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Řadu let působil jako lékař Psychiatrické léčebny Bohnice.
Pravidelně se vyjadřuje k současnému dění a velmi často veřejně vystupuje. Je též autorem mnoha populárně-naučných publikací o psychologii.. 

 • 1962 promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze
 • 1966 působil jako psychiatr v Ústavu pro výzkum výživy
 • 1989 stanul v čele Oddělení lékařské psychologie, psychoterapie a psychosomatiky 1. lékařské fakulty UK

Publikační činnost (knihy)

 • Psychické změny a poruchy při interních chorobách. Avicenum, Praha 1985.
 • Jak se dobře cítit mezi lidmi (s Vladimírou Novotnou). SPN, Praha 1987.
 • I v nemoci si buď přítelem. Avicenum, Praha 1989.
 • Bolest z psychosomatického pohledu. Maxdorf, Praha 1993.
 • Krize v životě, život v krizi (s Vladimírou Novotnou). Road, Praha 1994.
 • Strach, tréma, úzkost a jak je zvládat. Maxdorf, Praha 1995.
 • Komunikační pasti v medicíně: praktický manuál komunikace lékaře s pacientem. Galén, Praha 1997.
 • Deprese: depresívní nemocný v nepsychiatrické ordinaci. Galén, Praha 1999.
 • Komunikace v lékárně (s Lenkou Práznovcovou). Panax, Praha 2000.
 • Úzkostný pacient. Galén, Praha 2005.
 • Základy psychologie (kolektiv autorů). Galén, Karolinum, Praha 2006.
 • Jak se asertivně prosadit (s Vladimírou Novotnou). Grada, Praha 2006.
 • Babičku potrkal jelen, aneb, Co tomu říkáte, doktore? Galén, Praha 2012.
 • Jak úspěšně zvládnout poskytování péče nezletilému: zásady komunikace a práva pro praktické dětské lékaře (se Zuzanou Candigliotou). Liga lidských práv, Brno 2012.
 • Jak přežít léčení: veselé čtení o bolestech. Jan Vašut, Praha 2013.
 • Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Vyšehrad, Praha 2013.
 • Svépomocná příručka sestry: psychothriller. Galén, Praha 2015.
 • Psychosomatická prvouka. Vyšehrad, Praha 2017.
 • Dědeček potrkal jelena. Galén, Praha 2017.
 • Všichni žijem’ v blázinci : současnost očima psychiatra (s Renatou Červenkovou). Vyšehrad, Praha 2018.
 • Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Vyšehrad, Praha 2018.
 • Chcete se stát psychiatrem?! / své vzpomínky, úvahy a jiná vyprávění čte Radkin Honzák. Galén, Praha 2018.
 • Čas psychopatů (s Františkem Honzákem). Galén, Praha 2018.
 • Ať žijou mikrouti. Zeď, Praha 2018.
 • Úplňk: (básně, hříčky, říkadla). Galén, Praha 2019.
 • Vyhořet může každý. Vyšehrad, Praha 2019.

Dále je autorem značného množství publikací v odborných časopisech.