Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi. 

Náš tým je tu pro vás. 

Psychiatr

MUDr. Veronika Málová
Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, členkou České lékařské komory.

V současné době působící jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se věnuje zejména akutní péči, zkušenost má však i s následnou resocializační péčí. Aktivně se účastní reformy psychiatrické péče, a to zejména v oblasti financování akutní péče (systém DRG). Absolvovala Kompletní kurz krizové intervence, pod záštitou organizace Déčko Liberec z.s. Je absolventkou kurzu Integrativní psychoterapie a frekventantkou  psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze.

Konzultační dny

Čtvrtek 17:00- 20:00