Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi.

Náš tým je tu pro vás. 

Psychiatr

MUDr. Zuzana Pecháčková

Je absolventkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2019 frekventantkou institutu Dialog pro Gestalt psychoterapii. V současné době pracuje jako lékařka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Má zkušenosti z oddělení akutní i následné resocializační péče, věnuje se i emergentní psychoterapeutické práci v Centru krizové intervence.

V minulosti se podílela na organizaci mezinárodní psychiatrické konference v rámci sekce EFPT (European Federation of Psychiatric Trainees), jejíž je členkou. Od roku 2021 je předsedkyní Sekce mladých psychiatrů při Psychiatrické společnosti a České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Aktivně se podílí na využívání nových psychofarmak a léčebných postupů v psychiatrii, v popředí jejího zájmu je aktuálně antidepresivum esketamin, jehož zavedení v psychiatrické nemocnici koordinuje. Ve své práci klade důraz na empatický a respektující přístup ke klientovi, sama je absolventkou 8týdenního kurzu mindfulness. Své zkušenosti a techniky práce se stresem a úzkosti se snaží předávat v terapeutické práci i svým klientům. Zaměřuje se na úzkostné a afektivní spektrum psychiatrických diagnóz.