Odpolední psychoterapeutická skupina

Mgr. et Bc. Kryštof Dohnal

Co to je psychoterapeutická skupina:

Skupinová psychoterapie je psychoterapeutický postup, který k léčebným účelům používá skupinovou dynamiku, tj. vztahy a interakce mezi členy skupiny. Léčebným prvkem skupinové terapie je pohled na určitou životní potíž z více stran, od více lidí. Děje se to tím, že sdílené téma v člověku rezonuje, a on má potřebu se k němu vyjádřit. Cílem skupinové terapie je především porozumění sobě samému, přijetí se a práce na svých vztahových, komunikačních vzorcích.

Skupina je určena pro každého, kdo:

 • trpí úzkostnými stavy a má problémy ve vztahu sám k sobě
 • prožívá těžkosti spojenými s různými psychickými obtížemi
 • má vztahové problémy nebo psychosomatické obtíže
 • chce porozumět sám sobě a chce systematicky pečovat o své duševní zdraví.

Jaké faktory působí na člověka v psychoterapeutické skupině:

 • vliv samotného členství ve skupině
 • altruismus
 • edukace
 • přijetí a podpora
 • ventilace emocí

Základní pravidla skupinové psychoterapie:

 • bezpečí
 • upřímnost
 • právo říci „stop“
 • nenavazování intimních vztahů mezi členy skupiny

Jak bude terapeutická skupina vypadat a kdy se bude scházet:

Skupinová psychoterapie je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Bude mít cca 10 členů, kteří budou do skupiny přijímáni na základě individuálního pohovoru s psychologem, který skupinu povede. Setkání budou probíhat 1x týdně v úterý od 16:30 do 18:00 hodin. Skupina bude uzavřená (pevné složení skupiny po celou dobu jejího trvání) a bude trvat 10 měsíců (mimo červenec a srpen).

Kde bude psychoterapeutická skupina probíhat:

V prostorách kliniky KAPPA, Dukelských Hrdinů 567/52, 7. Patro, Praha-Holešovice,

V případě zájmu se obracejte na tel. 730 899 570 nebo na e-mail stromovka@kappa-praha.cz

Skupinu povede Mgr. et Bc. Kryštof Dohnal 

Absolvoval studium Sociální patologie a prevence na UHK a jednooborovou Psychologii na FF UK. Má řadu pracovních zkušeností jako lektor primární  prevence v organizaci Prev-Centrum, z.ú., vychovatel ve Výchovném ústavu v Hostinném, rodinný terapeut v organizaci Cestou necestou, z.ú., externí pedagog na Univerzitě Karlově, psychoterapeut v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov, psycholog ve zdravotnictví v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice na oddělení závislostí. Nyní pracuje v Dětské psychologické ambulanci na Praze 3 a v klinice Kappa, kde se věnuje psychoterapii a  sychodiagnostice.

Je absolventem psychoterapeutického výcviku v Kognitivně behaviorální terapii pod vedením prof. MUDr. Jána Praška, CSc., a je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie.