Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi.

Náš tým je tu pro vás. 

Klinický psycholog, dětský psycholog

PhDr. Jana Procházková
Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku vývoje , problematiku vztahů a vazeb, pracuje řadu let i v oblasti násilí. Preferuje interdisciplinární spolupráci. Provázení klientů při hledání řešení jednotlivých situací vždy zaměřuje ke zvýšení kvality prožívání, tedy k pozitivnímu přístupu k životním událostem.
Její publikační činnost zahrnuje tematiku komunikace, krize, násilí a etických problémů v psychologii.

 • 2006: Registrace MZd ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

 • 2001 - 2004: Výcvik supervize

 • 1998: Funkční specializace v systematické psychoterapii 

 • 1997 - 1998: Výcvik supervize krizové intervence

 • 1992 - 1993: Výcvik v rodinné psychoterapii

 • 1984: Specializační zkouška pro obor zdravotnictví
 • 1982: Rigorózní zkouška – FF UK
 • 1977 - 1981: Výcvik v psychoterapii SUR
 • 1972: Výcvik v muzikoterapii
 • 1969 - 1974: Filozofická fakulta UK

Kvalifikace a další vzdělávání

 • FF UK Praha obor psychologie ukončeno 1974, rigorózní zkouška 1982
 • specializační zkouška pro obor klinická psychologie 1984
 • funkční specializace v systematické psychoterapii 1998
 • výcvik v psychoterapii SUR 1977 - 81
 • výcvik v muzikoterapii od r. 1972
 • výcvik v rodinné terapii 1992 - 93
 • výcvik krizové intervence 1997 - 98
 • výcvik supervize 2001 - 2004
 • výcvik mediace 2009 - 2010

Pedagogická činnost

 • lektor psychoterapeutických výcviků
 • lektor výcviku krizové intervence
 • odborná asistentka UK - PedF, HTF, FTVS, Pražské psychoterapeutické fakulty

Vědecká činnost

 • Podíl na zařazování pacientů do vědeckovýzkumných projektů v oboru psychiatrie (NUDZ)
 • Člen týmu projektu „Příčiny násilí u pacientů s psychotickou poruchou“ (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
 • V průběhu celé praxe spolupracovala na řadě klinických psychofarmakologických  studií.

Profesní organizace

 • Člen ČLS JEP - psychoterapeutická sekce
 • Člen Asociace klinických psychologů
 • Člen předsednictva Českomoravské psychologické společnosti
 • Člen předsednictva, odborné rady a supervizor České asociace pracovníků linek důvěry

Konzultační dny:

Středa 9:00 – 14:30 hod