Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi.

Náš tým je tu pro vás. 

Psycholožka

PhDr. Marie Chudožilov Bendová

Absolvoval studium Sociální patologie a prevence na UHK a jednooborovou Psychologii na FF UK. Má řadu pracovních zkušeností jako lektor primární prevence v organizaci Prev-Centrum, z.ú., vychovatel ve Výchovném ústavu v Hostinném, rodinný terapeut v organizaci Cestou necestou, z.ú., externí pedagog na Univerzitě Karlově, psychoterapeut v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov. Momentálně pracuje v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice na oddělení závislostí jako psycholog ve zdravotnictví.

Je absolventem psychoterapeutického výcviku v Kognitivně behaviorální terapii pod vedením prof. MUDr. Jána Praška, CSc., a je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie.

Absolventka psychologie na FF Univerzity Karlovy. Má dokončený výcvik v
kognitivně behaviorální terapii při Mezinárodním institutu KBT – Odyssea
a je členkou České společnosti kognitivně behaviorální terapie.

Přestože v psychoterapii vychází především z KBT principů, je jí blízký integrativní přístup podpořený absolvovanými odbornými kurzy. Podílela se na výuce studentů FF UK, má zkušenosti z výzkumu i z psychologické a
psychoterapeutické práce s lidmi se speciálními potřebami (sluchovým, tělesným, kombinovaným postižením). Služby poskytuje jak v českém
jazyce, tak v českém znakovém jazyce. Sama je neslyšící.

 Paní doktorka perfektně rozumí mluvenému slovu na principu odezírání a bezproblémově pracuje i s klienty bez handicapu.