Vysoká odbornost, diskrétnost a respekt k pacientovi.

Náš tým je tu pro vás. 

Psycholog

PhDr. Miloslava Raisová, Ph.D.

V roce 1993 ukončila studium jednooborové i dvouoborové psychologie na FF Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2000 absolvovala doktorské studium psychologie na téže fakultě ve specializaci klinická psychologie. Po celou dobu profesionální dráhy se věnovala zejména psychodiagnostice dospělých, dlouhodobě pracovala například v oblasti dopravní psychologie a v oblasti personalistiky a lidských zdrojů, kde se věnovala výběru vhodných kandidátů na určité profese. Od roku 2007 se zaměřila na neuropsychologickou diagnostiku u osob s neurodegenerativními onemocněními. Pracovala dlouhodobě v ambulantní poradně pro poruchy paměti ve FN Královské Vinohrady Praha, převážně s pacienty s Alzheimerovou nemocí. Aktuálně se věnuje psychologické diagnostice dospělých a dospívajících na Klinice ambulantní psychiatrie a psychoterapie (KAPPA), neuropsychologické diagnostice u osob s různými onemocněními a poruchami mozku ve FN Královské Vinohrady (ambulance Oddělení klinické psychologie) a současně vyučuje psychologii na 3.LF Univerzity Karlovy v Praze. Je členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ) a členkou výboru České neuropsychologické společnosti o. s. (CENES).