Podpůrná psychoterapeutická skupina pro blízké závislých

Mgr. et Bc. Kryštof Dohnal

Skupinová psychoterapie hrazená ze zdravotního pojištění

Co to je psychoterapeutická skupina:

Vychází z přirozené potřeby člověka vztahovat se k sobě a k druhým lidem, být součástí lidského společenství. Esencí skupinové terapie je spolubytí a společné sdílení. Léčebným prvkem skupinové terapie je pohled na určitou životní potíž z více stran, od více lidí. Děje se to tím, že sdílené téma v člověku rezonuje, a on má potřebu se k němu vyjádřit. Cílem skupinové terapie je především porozumění sobě samému, přijetí se a vyrovnání se se sebou.

Skupina je určena pro každého, kdo:

 • má někoho blízkého závislého na psychoaktivních látkách
 • by chtěl více porozumět závislostem jako takovým
 • potřebuje podporu a sdílení s ostatními, kteří mají v okolí závislého člověka

Jaké faktory působí na člověka v psychoterapeutické skupině:

 • vliv samotného členství ve skupině
 • altruismus
 • edukace
 • přijetí a podpora
 • ventilace emocí

Základní pravidla skupinové psychoterapie:

 • mlčenlivost
 • upřímnost
 • právo říci „stop“
 • nenavazování intimních vztahů

Jak bude terapeutická skupina vypadat a kdy se bude scházet:

Bude mít 10 členů, kteří budou do skupiny přijímáni na základě individuálního pohovoru s psychologem, který skupinu povede. Setkávat se skupina bude 1x týdně v úterý od 16:30 do 18:00 hodin. První skupinové sezení se uskuteční na začátku listopadu. 

Skupinu povede Mgr. et Bc. Kryštof Dohnal

v případě zájmu se obracejte na te. 730 899 570 nebo e-mail stromovka@kappa-praha.cz.

Mgr. et Bc. Kryštof Dohnal
Absolvoval studium Sociální patologie a prevence na UHK a jednooborovou Psychologii na FF UK. Má řadu pracovních zkušeností jako lektor primární prevence v organizaci Prev-Centrum, z.ú., vychovatel ve Výchovném ústavu v Hostinném, rodinný terapeut v organizaci Cestou necestou, z.ú., externí pedagog na Univerzitě Karlově, psychoterapeut v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov, psycholog ve zdravotnictví v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice na oddělení závislostí. Nyní pracuje v Dětské psychologické ambulanci na Praze 3 a v klinice Kappa, kde se věnuje psychoterapii a psychodiagnostice. Je absolventem psychoterapeutického výcviku v Kognitivně behaviorální terapii pod vedením prof. MUDr. Jána Praška, CSc., a je zařazen  do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie.

Celý profil