Relaxační skupina
MUDr. Jitka Holčapková

Od 16.9.2020 otevíráme v Kappě večerní relaxační skupinu. Skupina je otevřená pro pacienty kliniky i zájemce, kteří u nás ještě nikdy nebyli.
Skupinu vede MUDr. Jitka Holčapková.

Proč se učit relaxovat?

Relaxace není jen pasivní odpočinek. Při relaxaci se různými způsoby aktivně snažíme o
uvolnění napětí svalů, které je propojené i s napětím duševním. Pomocí práce s tělem tak
můžeme dosáhnout uvolnění mysli. Má účinek preventivní i léčebný - slouží k předcházení
psychickým potížím spojeným se stresem a představuje také velmi účinný způsob, jak
pracovat s úzkostí, poruchami spánku a bolestmi způsobenými stažením svalů. Pravidelné
provádění relaxačních technik vede k prohloubení kontaktu s vlastním tělem, zlepšení kvality
spánku, větší emoční vyrovnanosti a mnoha dalším příjemným změnám na těle i na duchu.

Pro koho je skupina určená?

Pro všechny, kteří se zajímají o relaxaci, chtěli by si relaxační techniky vyzkoušet nebo už
vědí, že jim relaxace svědčí, ale je pro ně obtížné relaxaci zařadit do svého denního rozvrhu.
Pro účast není nutné, abyste měli s relaxací předchozí zkušenost.

Co se na skupině děje?

Věnujeme se nácviku a provádění relaxačních technik, práci s tělem, dechem a zaměřením
pozornosti. Naučíme se základní techniky, které budete moci provádět doma, protože
nejlepší výsledky relaxace přináší, pokud relaxujete pravidelně. Pokud budete mít zájem,
probereme i něco z teorie relaxačních technik a práce s tělem - abyste věděli, proč to
všechno provádíte a jak to funguje.
Například: Jacobsonova progresivní relaxace, autogenní trénink, techniky mindfulness, práce
s dechem, relaxace s imaginací a další

Praktické informace

Kdy? Vždy ve středu od 19 do 20 hodin.
Cena? 350 Kč, pro registrované pacienty kliniky 250 Kč
Co si obléct? Pohodlné volné oblečení, které nikde neškrtí. Většinu technik provádíme na
zemi na karimatkách, pro dostatečný tepelný komfort doporučuji vzít si teplé ponožky. Na
klinice je možné se převléct do přineseného oblečení.

Jak se přihlásit? Telefonicky na recepci na tel. čísle +420 730 513 343 nebo na e-mailu hradcanska@kappa-praha.cz.
Kapacita skupiny je 8 osob.