Duševní zdraví je neméně důležité, než to fyzické. 

Zajišťujeme psychoterapii i psychiatrii. 

Psychiatrie

Psychiatrie se zabývá diagnostikou a léčbou duševních onemocnění. 
Nejčastěji psychiatrickou pomoc vyhledávají pacienti s poruchami nálad (deprese, mánie), s úzkostnými problémy či nezvyklým vnímáním reality, poruchami paměti, spánku, pozornosti či příjmu potravy. 

Lékařský tým psychiatrů vede primářka kliniky, MUDr. Věra Strunzová, 

Psychoterapie

Psychologie se věnuje zejména konzultacím a poradenství. Psychoterapie je léčba vedená odborníkem, využívající různé metodiky od rozhovoru, imaginace až po hypnózu. 

Tým psychoterapeutů vede klinická psycholožka, Mgr. Alice Derflová. 

Klinika terapie stresu

Klinika terapie stresu je nestátní zdravotnické zařízení v oboru psychiatrie a klinické psychologie, které se věnuje metodám a programům v boji proti stresu a jeho dopadu na naše životy. Klinika terapie stresu není smluvním partnerem zdravotních pojišťoven, neboť tyto programy nejsou v zdravotních pojištěních zahrnuty. 

Párová terapie

Párová terapie je psychoterapie orientovaná na partnerský pár a jeho problémy v soužití.  Zaměřuje se na pomoc partnerům při zvládání potíží a krizových situací. Cílem je dojít k vzájemnému souladu a naučit se podílet na oboustranném uspokojování partnerských potřeb. Účelem této terapie je dosáhnout nejlepší řešení pro „my“.

Základní předpoklady pro úspěšný výsledek párové terapie:

Oba partneři mají alespoň minimální motivaci k práci na jejich vztahu. Jsou oba ochotni scházet se s terapeutem a dohodnout se na společném cíli, kterým může být zlepšení soužití, vyřešení partnerského sporu nebo naopak důstojný rozchod.

Párovou terapii vedou  Mgr. Carmen Švýcarská a  Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.

Rodinná terapie

Rodinná terapie je psychoterapie, která se zaměřuje na rodinu včetně dětí. Obvykle se soustředí na vztah rodičů a děti. Cílem je dosáhnout harmonického vztahu v rodině a zdravého vývoje dětí. 

Rodinnou  terapii vedou  Mgr. Carmen Švýcarská a  Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Egýd Tavel, Ph.

Kurz nácviku všímavosti (MBSR)

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) je program snižování stresu skrze vědecky ověřené postupy pro posílení psychické i fyzické odolnosti a zdraví.  Mezi pozitivní účinky programu patří snížení úzkosti, zmírnění depresivních projevů, snížení stresu, zvýšení pozitivity a schopnosti ovládání emocí, zlepšení paměti, soustředění a pracovní efektivity, zvýšení pružnosti myšlení, zvýšení spokojenosti ve vztazích, pozitivní zdravotní účinky - zlepšení imunitního systému, osobní pohody a zlepší zvládání strachu. 

Více o programu naleznete zde

Kurz nácviku všímavosti vede certifikovaný MBSR školitel Mgr. Michal Dvořák.